Gitarová technika – Arpeggio and Sweep Picking

Základy techniky arpeggio a sweep picking si vysvetlíme na príklade akordu Emi na strunách A-d-g-h-e1. Základ tejto techniky si vysvetlíme v podrobnom príklade na akorde Emi hranom cez struny A-d-g-h-e1.