Transpozícia

Transpozícia je prenesenie do inej absolútnej výšky pri zachovaní všetkých vlastností. Transponovať môžeme tóny, intervaly (kde musíme zachovať presný výškový aj „písmeno-tvorný“ odstup), stupnice (kde tiež musíme zachovať jednotlivé intervalové odstupy) alebo akordy.