Akordové molové kadencie po kvartách – béčkové

Aby sme tie najzákladnejšie tóniny mali prebrané všetky, tak ešte dnes prihadzujem aj tému, ktorá nadväzuje na predchádzajúcu http://www.marianguitar.sk/akordove-molove-kadencie-po-kvintach-krizikove/ kde sme riešili postup pokvintách nahor. V tejto si ukážene akordové kadencie pri odvodení po kvartách čítať viac