Dominantný septakord s veľkou nonou (X9)

Vznikne pripojením veľkej tercie k dominantnému septakordu (príklad od „c“: C7 = C – E – G – B + (v3) = d, spolu tvoria nonový akordy C9 = C – E – G – B – d:

nonovy c9

*

Nonový akord C9 = C – E – G – B – d môžeme odvodiť napr. od I. stupňa stupnice C mixolydickej (mixolydicky modus):

C – D – E – F – G – A – B – c – d – e – f – g – a …

V stupnici C dur by sme na V. stupni odvodili tento nonový akord G9 = G – H – d – f – a:

C – D – E – F- G – A – H – c – d – e – f – g – a

Odvodenie nonových akordov môže byť od rôznych stupníc. Všeobecne platia rovnaké pravidlá spomínané už pri septakordoch. U nonových akordoch pribúda však jeden tón (tercia) navyše. ZT = základný tón – prima.

základny tón – čistá prima (1) = červená  veľká tercia (3) = modrá čistá kvinta (5) = zelená
malá septima (7♭) = žltá  veľká nona (9) = oranžová
*
*
označenie intervalov = ľavý index, doporučený prstoklad = pravý index
*
nonovy akord typu X9
*

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*