Interaktívne virtuálne hmatníky

001 Odvodenie akordových hmatov od základného kvintakordu A dur využitím sledu intervalov 5♯ – 6 – 7♭ – 7 – 8 na strune melodické e1

002 Odvodenie akordových hmatov od základného kvintakordu D dur využitím sledu intervalov 6 – 7♭ – 7 – 8 na strune h:

003 Odvodenie akordových hmatov od základného kvintakordu Dmi využitím sledu intervalov 6 – 7♭ – 7 – 8 na strune h:

004 Odvodenie akordových hmatov od základného kvintakordu A dur využitím sledu intervalov 7♭ – 7 – 8 na strune g

005 Odvodenie akordových hmatov od základného kvintakordu Ami využitím sledu intervalov 5♯ – 6 – 7♭ – 7 – 8 na strune melodické e1

006 Odvodenie akordových hmatov od základného kvintakordu Ami využitím sledu intervalov 7♭ – 7 – 8 na strune g

007 Tóny bluesovej hexatoniky od tónu „C“ 1 až 15 poloha

008 Celotonova hexatonika – rozlozenie tonov na hmatniku 1. az 15. poloha

009 Hexatonika dipaka – rozlozenie tonov na hmatniku 1. az 12. poloha

010 Prirodzena hexatonika – rozlozenie tonov na hmatniku 1. az 15. poloha

011 Hexatonika sviraga – rozloženie tonov na hmatniku 1. az 12. poloha

012 Rozloženie tonov od 1 po 15 polohu krížiky aj béčka

013 Intervaly – Decima

014 Intervaly – Duodecima

015 Intervaly – Kvarta

016 Intervaly – Kvartdecima

017 Intervaly – Kvinta

018 Intervaly – Kvintdecima

019 Intervaly- Nona

020 Intervaly – Oktáva

021

022 Intervaly – Prima

023 Intervaly – Sekunda

024 Intervaly – Septima

025 Intervaly – Sexta

026 Intervaly – Tercdecima

027 Intervaly – Tercia

028 Intervaly – Undecima

029

030

031

032

033

034

035

036

037

038

039

040

041

042

043

044

045

046

047

048

049

050

051

052

053

054

055

056

057

058

059

060

061

062

063

064

065

066

067

068

069

070

071

072

073

074

075

076

077

078

079

080

081

082

083

084

085

086

087

088

089

090

091

092

093

094

095

096

097

098

099

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293 Uvítanie – hmatník

294 Diatonické sekundy v C dur (ionska) na interaktívnom hmatníku

295 Diatonické tercie v C dur (ionska) na interaktívnom hmatníku

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*