Základné intervaly – popis – odvodenie – príklady 2.časť

WORKSHOP Nadväzujem na tématiku základných intervalov v 1.časti http://mojagitara.com/zakladne-intervaly-popis-ovdodenie-priklady-1cast/ V tomto pokračovaní si ukážeme niekoľko príkladov základných intervalov na hmatníku gitary s krátkym popisom. Malé a veľké základné intervaly (sekunda, tercia, sexta, septima) Následne si ukážeme čítať viac