Základná diatonická rada a jej transpozície po kvartách nahor

V tomto príspevku si rozoberieme praktické transpozície po kvartách nahor (resp. po kvintách nadol) tzv. „béčkové„. V akom zmysle po kvartách nahor alebo po kvintách nadol ukazuje schéma:

f – g – a – h – c1 – d1 – e1 – f1

Pričom interval c1 – f1 je čistá kvarta nahor a interval c1 – f je čistá kvinta nadol, toľko ku krátkemu vysvetleniu týchto pojmov. Kompletný kvartový kruh vyzerá nasledovne (ale tóniny od „c“ po „ces“ tvoria tzv. „praktické béčkové transpozície„. Nižšie v kvintovo-kvartovom kruhu idete pri odvodzovaní po kvartách durových stupníc po modrých písmenách a proti smeru hodinových ručičiek: C – F – Bb – Eb – Ab – Db – Gb – Cb:

*

Na obrázku nižšie vidíte zoskúpenie tónov stupnice C dur (diatonická dur – ionska) na hmatníku gitary. Základným tónom je „C“ (označené červenou farbou a v pravom indexe má „1“ = prima = základný tón:

C – D – E – F – G – A – H (B)

( H = európske značenie, B = anglo-americké značenie)

Pre názornosť v notovo – tabulatúrnom zápise môžete vidieť vyššie uvedené tóny v notovej osnove a v TABe po jednotlivých strunách:

*

TRANSPOZÍCIA z C dur do F dur

Teraz budeme transponoval C dur o čistú kvartu vyššie do F dur. So stupnice C dur, na IV. stupni odvodíme novú stupnicu F dur s 1 béčkom (1b). Realizujeme to cez dva kroky, samozrejme iné, ako tomu bolo u krížikov:

1/ Novú stupnicu začneme odvodzovať od „IV. stupňa pôvodnej stupnice (tón „F„). Ten sa stáva I. stupňom novej (transponovanej) stupnice.
2/ Doplníme tóny do oktávy a IV. stupeň novej stupnice znížime o ½ tón (pridáme béčko), aby sa presne kopírovali intervalové vzdialenosti s pôvodnej stupnice.

pôvodná stupnica C dur: c – d – e – f – g – a – h – c1, pričom c = základný tón „prima“, f = „kvarta“ (IV. stupeň stupnice). Od IV.stupňa (teda od „f“) odvodíme základné tóny novej stupnice F dur a na jej IV. stupni pridáme béčko (zmeníme – znížime „h“ na „hes“ (b) podľa nemeckého systému, resp. zmeníme „B“ na „Bb“ podľa ango-amerického systému):

Nemecký systém: f – g – a – hes – c1 – d1 – e1 – f1 = f – g – a – b – c1 – d1 – e1 – f1

Anglo-americký systém: f – g – a – bb – c1 – d1 – e1 – f1 (bb = bé s béčkom)

O oktávu nižšie (anglo-americký systém) by bola táto stupnica zapísaná takto: F – G – A – Bb – C – D – E – f

V tejto novej stupnici sa tón „f“ stáva základným tónom, primou.  F dur obsahuje celkove (oproti pôvodnej stupnici C dur) jednu zmenu, jedno béčko (posúvku), tón „b“ nemecký systém, resp. tón „bb“ anglo-americký systém. Tóny stupnicke F dur na hmatníku gitary vyzerajú takto:

*

TRANSPOZÍCIA z F dur do B dur (anglo-americký systém značenia Bb dur)

Zo stupnice F dur, na IV. stupni odvodíme novú stupnicu B = Hes = Hbdur s 2 béčkami (2b).

1/ Novú stupnicu začneme odvodzovať od IV. stupňa stupnice F dur – tón „b“ (hes). Ten sa stáva I. stupňom novej transponovanej stupnice.
2/ Doplníme tóny do oktávy a IV. stupeň novej stupnice znížime o ½ tón (pridáme béčko), aby sa presne kopírovali intervalové vzdialenosti s pôvodnej stupnice.

Stupnica F dur: f – g – a – hes – c1 – d1 – e1 – f1, pričom f = základný tón „prima“, hes = „kvarta“ (IV. stupeň stupnice).

Od IV.stupňa (teda od „b (hes)“ odvodíme základný tón novej stupnice Hes (B) dur a na jej IV. stupni pridáme béčko (zmeníme, znížime „e“ na „es„):

stupnica B (Hes) dur: hes (b) – c1 – d1 – es1 – f1 – g1 – a1 – hes1 (b1)

V tejto novej stupnici sa tón „b“ resp.“hes“ (Hb) stáva základným tónom, primou. B dur (Hes = Hb) obsahuje celkove (oproti pôvodnej stupnici C dur) dve zmeny, dve béčká (posúvky), tóny b, es – sleduj na hmatníku gitary:

This is protected content.
Registráciou získate okamžitý a kompletný prístup do všetkých člankov a príspevkov.Tiež môžete pridávať komentáre a viesť diskusiu.
:
:
Content Protected by SmartLogixPodmienky registrácie

*

HUDOBNÝ NÁSTROJ s.r.o - Poštová 1661/2, 921 01 Piešťany, info@hudobnynastroj.sk +421 903 718 279, Skype (nick) majo1959 / Pri kúpe gitary u nás vám nástroj nielen skontrolujeme, ale aj nastavíme optimálny dohmat - poskytujeme poradenstvo a servis.
Spoločnosť HUDOBNÝ NÁSTROJ s.r.o. sa zaoberá predajom hudobných nástrojov, aparatúr, príslušenstva a doplnkov. Okrem toho poskytujeme poradenstvo pri zostavovaní aparatúr pre muzikantov ale aj kapely (ozvučenie, PA systémy atd...)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*