Základná diatonická rada a jej transpozície po kvintách nahor

Základnú (pôvodnu) diatonickú radu (ZDR) tvoria pôvodné tóny (sedem tónov diatonickej rady – vznik cca v 16 storočie). Základnú diatonickú radu v pôvodnom stave (bez krížikov „#“ a béčiek „b„) môžete vidieť v podstate len v C dur diatonickej stupnici. Tento usporiadaný rad tónov podľa svojej výšky sa „opakuje“ v rôznych „oktávach“ (výškových polohách). Vzdialenosti medzi susednými tónmi základnej diatonickej rady tvoria celé tóny, len medzi III. – IV. a VII. – VIII. stupňom je 1/2-tónová vzdialenosť, čo si dobre pamätajte.

C – D – E – F – G – A – H (B)

( H = európske značenie, B = anglo-americké značenie)

Rozloženie tónov základnej diatonickej rady na hmatníku gitary môžete vidieť na obrázku nižšie. Pre potreby spevu a aj iné príčiny, túto stupnicu často a väčšinou transponujeme do inej výšky za pomoci tzv. „posúviek“ (krížikov „#“ a béčiek „b„). Uvedieme si zoskúpenie tónov diatonickej C dur na hmatníku gitary (ako vidíte žiadne krížiky ani béčka). Farba určuje interval (napr. červená je základný tón  = prima) a pravý index nad dohmatom označuje jeho presnú hodnotu:

Pre názornosť v notovo – tabulatúrnom zápise môžete vidieť vyššie uvedené tóny v notovej osnove a v TABe po jednotlivých strunách:

*

T R A N S P O Z Í C I A

Transpozícia je prenesenie do inej absolútnej výšky. Každý z nás má inak postavený hlas (iný rozsah) a preto sme nútený častokrát transponovať melódiu (a s tým aj harmóniu – akordy) do inej výšky, ktorá pre náš rozsah vyhovuje. Pri transponovaní stupníc a akordov nesmieme zabúdať, že transponujeme tak, aby sme zachovali všetky pôvodne vlastnosti (vzdialenosti medzi jednotlivými tónmi v stupnici či akorde). Teraz si ukážeme všetky praktické transpozície (tj. od „c“ po „cis“) po kvintách nahor.

This is protected content.
Registráciou získate okamžitý a kompletný prístup do všetkých člankov a príspevkov.Tiež môžete pridávať komentáre a viesť diskusiu.
:
:
Content Protected by SmartLogixPodmienky registrácie

*

HUDOBNÝ NÁSTROJ s.r.o - Poštová 1661/2, 921 01 Piešťany, info@hudobnynastroj.sk +421 903 718 279, Skype (nick) majo1959 / Pri kúpe gitary u nás vám nástroj nielen skontrolujeme, ale aj nastavíme optimálny dohmat - poskytujeme poradenstvo a servis.
Spoločnosť HUDOBNÝ NÁSTROJ s.r.o. sa zaoberá predajom hudobných nástrojov, aparatúr, príslušenstva a doplnkov. Okrem toho poskytujeme poradenstvo pri zostavovaní aparatúr pre muzikantov ale aj kapely (ozvučenie, PA systémy atd...)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*