greetings,

I own a Roland GR-55 and use it in a pedalboard along with a Neural DSP Quad Cortex guitar modeler.

I bring the signal from the guitar with a 13-PIN cable and there are quite a few problems with it, and I saw your product – a prototype.

The problem is that I cannot translate your page in the translator (it is not possible to copy the text from it).

I am very interested in this product and that is why I want to know if you can send me some materials to my email that I can copy and translate into my language and become more familiar with it.

I also wanted to ask the following things:

1/ on the reliability of this system and the range (max. distance of the transmitter from the receiver) and also whether the quality of the signal at the output of the radio does not suffer in any way – does it not lose quality?

2/ how long will the two batteries last in that system and what exactly is the model (AA, AAA or some special one?

3/ The power source of the receiver is a classic 9V in the center minus – as for normal effects?

4/ Are the connecting 13 PIN short cables in the set for the receiver and transmitter?

5/ If everything looks good, what would be the delivery time?

best regards, Marian Marko

* * *
Pozdravujem,

Som majiteľom Roland GR-55 a používam ho v pedalboarde spolu s gitarovým modelérom Neural DSP Quad Cortex.

Signál od gitary privádzam 13-PIN káblom a sú s tým dosť problémy a videl som váš produkt – prototyp.

Problém je, že si vašu stránku neviem preložiť v translátore (nejde z nej kopírovať text).

Mám o tento produkt veľký záujem a preto sa chcem informovať, či mi viete poslať na môj email nejaké materiály, ktoré si viem skopírovať a preložiť do môjho jazyka a bližšie sa s ním oboznámiť.

Tiež som sa chcel spýtať na nasledovné veci:

1/ na spoľahlivosť tohto systému a dosah (max vzdialenosť vysielača od príjmača) a tiež, či kvalita signálu na výstupe z vysielačky nejako netrpí – nestráca na kvalite?

2/ akú dobu vydržia v tom systéme tie dve baterie a o aký presne model sa jedná (AA, AAA alebo nejaký špeciálny?

3/ Napájací zdroj príjmača je klasický 9V v strede mínus – ako na bežné efekty?

4/ Tie prepojovacie 13 PINové krátke káble sú v súprave k príjmaču a vysielaču?

5/ Ak by všetko vyzeralo dobre, aká by bola dodacia lehota?

s pozdravom, Marián Marko
www.mojagitara.com

* * *
greetings,

I don't know English and I can't put a translation in the text field. I am very interested in the wireless system and that is why I am sending you the link where I wrote what I am interested in, please reply to my email, thank you, MM

Pozdravujem,

Neviem anglicky a nedá sa mi vložiť do poľa textu preklad. Mám veľký záujem o ten bezdrôtový systém a preto vám posielam link,

kde som napísal čo ma zaujíma, prosím odpíšte mi môj email, ďakujem, MM