Prosím poraďte, mám takýto rig (viď obrázok nižšie) a nehrá v ňom jedna strana rigu

Please advise, I have such a rig (see picture below) and one side of the rig does not play in it


Myslel som si, že je problém v nastavení spliteru, ale nie (teda myslím) pozrite sa na náhľad nižšie a korem toho, skúšal som otočiť balance na 1 ale stále hrá len jedna strana.

I thought it was a problem with the splitter settings but no (I think so) look at the preview below and on top of that I tried turning the balance to 1 but still only one side plays.


Z náhľadu nižšie je vidieť, že nehrá OUT4. Neviem prísť na to, prečo to je tak. keď prepnem iný RIG všetko hrá ok.

You can see from the preview below that OUT4 is not playing. I can't figure out why that is. when I switch to another RIG everything plays ok.

Neviem na to prísť, kde je problém.

I can't figure out where the problem is.

 


Tak nakoniec s pomocou Neural-fórum sa to vyriešilo. Takže pozor na nastavenie (kontrolu) výstupu LANE:

https://unity.neuraldsp.com/t/neural-one-side-of-the-rig-is-not-playing/10374