V tejto časti nájdete články k problematike hudobnej teórie. Detailne sú rozobrané intervaly, stupnice, akordy, kadencie. Nájdete tu tiež sekcie ako je harmónia a harmonizácia, melódia, improvizácia. Súčasťou sekcie je aj výborná pomôcka – stupnicovo – harmonizačný list (pravítko) S.A.L. Zaujímavé sú aj rôzne úlohy a rébusy.