|

Intervalové počty

Intervalové počty základných intervalov – rozmer každého intervalu je násobkom základnej miery, za ktorú hudobná teória vo väčšine prípadov prijala vzdialenosť poltónu (1/2 tónu, 50 centov). Pri počítaní intervalov si zapamätajme, že skutočná veľkosť intervalov je oproti číselnému vyjadreniu výškového odstupu menšia. Z toho potom vyplývajú pre prax určité pravidlá:

1. Pri sčítaní intervalov jednu jednotku odpočítame:

tercia + sekunda = kvarta (3 + 2 – 1 = 4), kvarta + kvarta = septima (4 + 4 – 1 = 7).

2. Pri odčítaní intervalov jednu jednotku pripočítame:

septima tercia = kvinta (7 – 3 + 1 = 5), kvinta – kvarta = sekunda (5 – 4 + 1 = 2).

3. Keď súčasne sčítavame viac intervalov, odčítavame príslušný počet jednotiek a naopak:

tercia + kvinta + sekunda = oktáva (3 + 5 + 2 – 2 = 8),

oktáva – sekunda – tercia = kvinta (8 – 2 – 3 + 2 = 5).

4. Pri súčasnom sčítaní a odčítaní intervalov postupujeme podobne, príslušný počet jednotiek odčítame a pričítame.

Podobné články

One Comment

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *