|

Základné pravidlá pri hre

Pri hre na gitaru môžete sedieť alebo stáť. Pre začiatočníka je potrebné a dobré, aby pri hre pohodlne sedel. Pre získanie správnych návykov je potrebné dodržiavať niekoľko základných pravidiel (skratky pre označovanie rúk, ĽR – ľavá ruka, PR – pravá ruka):

– gitaru si položíte na stehno ľavej nohy a nad gitaru sa mierne predkloníte,
– je vhodné ak použijete pod ľavú nohu podnožku alebo inú podložku,
– celé telo je uvoľnené, seďte pohodlne.

Poznámka: Gitara môže byť uložená aj na stehne pravej nohy a hrať môžete aj bez podnožky. Uloženie na ľavú nohu a podložka je doménou klasických gitaristov. Country, folk a trampská hudba má v spôsobe držania nástroja široké možnosti a pri hre môžete aj stáť. Správne je začať ako je uvedené v prvých troch bodoch vyššie. Nezabudnite, že nechty na dohmatovej (ľavej v prípade pravákov) ruky musia byť dobre a správne ostrihané, tak aby bolo možné robiť kolmé dohmaty na hmatník. Dievčatá, ak nosíte dlhé nechty, dolu s nimi! S dlhými nechtami na dohmatovej ruke sa hrať nedá. Prekážajú pri správnom ukladaní prstov!

 Poloha ľavej ruky (ĽR)

Ľavá ruka pre nás pravákov je ruka dohmatová, ktorou dohmatávame jednotlivé tóny alebo akordy na hmatníku. Pre získanie správnych návykov je potrebné dodržať niekoľko základných pravidiel.

Základné pravidlá a princípy by sa dali zhrnúť nasledovne:

ĽR v lakti zohneme tak, aby sa dlaň s prstami voľne dostala na hmatník (hovorím tomu prvé véčko – lakťové)

palec ĽR oprieme na zadnú, oblú stranu krku, ostatné prsty idú smerom k strunám (druhé véčko – dlaňové)

– týmto dvom vyššie uvedeným pravidlám hovorím „dve véčka – dvojité W„. Pri hre akordov môže krk ležať v dlani ĽR, palec potom prečnieva nad ním.

pri niektorých hmatoch sa (výnimočne) palec ĽR používa aj na basovej strune E

zápästie by malo približne kopírovať smer predlaktia a nemalo by byť príliš ohnuté, aby nebolo v kŕči

prsty dohmatovej ĽR dosadajú na hmatník ako kladivká bruškami kolmo, čo najkolmejšie na hmatník

– články prstov ĽR sú podľa potreby mierne pokrčené, nie však vyvrátené dozadu

struny stláčame čo najbližšie pri pražcoch ku ktorým dohmatávame, nie v zadnej časti polohy, kde by dochádzalo k nedotlačeniu strún a tým k drnčaniu o pražce.

Polohu prstov ľavej ruky ukazujú obrázky:
*
*
Správnu polohu palca ľavej ruky ukazujú nasledovné obrázky:
*

Poloha pravej ruky (PR)

Pre nás pravákov je pravá ruka (PR) rukou brnkaciou, ktorou prstami alebo brnkátkom vybrnkávame melódie (sóla) alebo hráme rytmy. Použitie prstov alebo brnkátka je vec štýlu a techniky hry. Vo všeobecnosti sa tenšie plektrum (brnkátko) používa na rytmiku a hrubšie na sólovanie. Stredné hrúbky sú určitým kompromisom.

Základné pravidlá a princípy by sa dali zhrnúť nasledovne:

PR sa predlaktím opiera o prednú dosku tela

– prsty PR sa nachádzajú približne nad rezonančným otvorom nad strunami

na struny brnkáme prstami PR alebo brnkátkom (latinsky plectrum)

prsty o hornú dosku tela neopierame, pri brnkaní neotáčame zápästím

– PR by sa mala pri hre pohybovať približne rovnobežne so strunami

zápästie PR by sa nemalo (až na špeciálne techniky) opierať o kobylku

Správne držanie prstov pravej ruky pri brnkaní prstami pravej ruky:
*
*
Správne držanie tela a rúk pri hre na akustickú gitaru:
*

*

Inštruktážne video k téme: „Základné pravidlá pri hre“
*

*

Podobné články

One Comment

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *