|

Undecimove akordy – šesťzvuky

Doplnením ďalšej tercie k nonovému akordu vznikne šesťzvuk – „undecimový akord„. Presné definovanie a zaradenie akordu do triedy undecimových akordov určíme podľa dvoch základných znakov:
1/ Akord má v základnom tvare šesť tónov (nepočítame do toho oktávové varianty týchto tónov);

2/ Okrem intervalov 1 – 3 – 5 (prima – tercia – kvinta) musí obsahovať intervaly 7 – 9 a 11 (septima – nona a undecima).

*

Pri týchto akordoch (a tiež tercdecimových akordoch – sedemzvukoch) sa často stáva, že akord dohmatnutý na hmatníku (zobrazený v akordovej schéme) neobsahuje úplne všetky intervaly. Teoreticky by pri všetkých undecimových akordoch – šesťzvukoch mohlo znieť na gitare všetkých šesť tónov, ale nie je tomu tak, nakoľko ladenie gitary (E-A-d-g-h-e) a anatómia ruky to nedovoľuje.

V praxi je možné niektoré undecimové akordy zahrať plnohodnotne avšak väčšinu nie. Je potrebné si uvedomiť, že nemôžeme z týchto akordov ľubovolne vypúšťať hociktorý interval, aby akord nestratil svoj zvukový charakter a zaradenie do akordovej triedy. Ak to je už nutné najskôr môžeme oželieť kvintu akordu (ak je čistá). Niekedy (v orchestri kde by napr. basgitara hrala základný tón) aj primu, čo však už v podstate preraďuje takýto hmat do nižšiej kategórie – akordovej triedy. Celkove poznáme 20 typov diatonických undecimových akordov, z ktorých v praxi su najpoužívanejšie tieto (príklady od „C“):

*

Dominantný septakord s malou nonou a čistou undecimou

C11/9♭ = C – E – G – B – des – f

*

Dominantný septakord s veľkou nonou a čistou undecimou

C11 = C – E – G – B – d – f

*

Dominantný septakord s veľkou nonou a zväčšenou undecimou

C11♯ = C – E – G – B – d – fis

*

Tvrdý veľký septakord s veľkou nonou a zväčšenou undecimou

Cmaj11♯ = C – E – G – H – d – fis

*

Molový mäkký malý septakord s malou nonou a čistou undecimou

Cmi11/9♭ = C – Es – G – B – des – f

*

Molový mäkký malý septakord s veľkou nonou a čistou undecimou

Cmi11 = C – Es – G – B – d – f

*

Zmenšene malý septakord s malou nonou a čistou undecimou

Cmi11/9♭5♭ = C – Es – Ges – B – des – f

*

Zmenšene malý septakord s veľkou nonou a čistou undecimou

Cmi11/5♭ = C – Es – Ges – B – d – f

*

Zmenšene zmenšený septakord s malou nonou a čistou undecimou

Cdim11/9♭ = C – Es – Ges – Heses – des – f

*

Čisté (plnohodnotné) hmaty undecimových akordov na gitare (z vyššie uvedených dôvodov) takmer nevyužívame, lebo ich hmaty sú na hmatníku väčšinou nerealizovateľné. Tieto akordy môžeme na hmatníku gitary zahrať aj tak, že vypustíme kvintu undecimového akordu – ak je čistá.

Alterované undecimové akordy tvoria rozsiahlu akordovú triedu. Bolo by však nepraktické a zbytočné, mechanické odvodzovanie a zostavovanie schém týchto akordov, ako aj pôvod ich vzniku. Princíp je rovnaký – terciový systém. Najčastejšie sa tieto akordy vyskytujú na V. stupni durovej stupnice s chromaticky zvýšenou alebo zníženou kvintou. V stupnici C dur by to boli akordy:

G – H – des (kvinta) – f – a – c1 (undecima)

G – H – des (kvinta) – f – as – c1 (undecima)

G – H – dis (kvinta) – f – a – c1 (undecima)

G – H – dis (kvinta) – f – as – c1 (undecima)

Čistá undecima v akordoch – rozsah G – c1, a chromatická kvinta G – des (zmenšená) alebo G – dis (zväčšená).
*

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *