|

Odvodenie najpoužívanejších stupníc

WORKSHOP Pozrite sa na obrázok zo šípkami nižšie. Pokúsil som sa s ním naznačiť postup, ako si ľahšie zapamätať tých dvanásť (možno najpoužívanejších) stupníc. Horný rad tvoria modálne stupnice (sedem stupníc), ktoré sú navzájom paralelné (tj. c-ionska, d-dorska, e-frygicka, f-lydicka, g-mixolydicka, a-aiolska a h-lokrijska obsahuju tie isté tóny „c-d-e-f-g-a-h“ a líšia sa základným tónom – I.stupeň, primou). Základom sú vlastne dve stupnice a to ionsky modus = diatonická durová stupnica a aiolský modus = diatonická molová stupnica (ktorá sa ale tak isto odvodzuje od ionskej na jej VI.stupni).

Od aiolskej (diatonickej mol) sa odvodzujú ďalšie dve známe a používané stupnice a síce harmonická mol (vznikla pre potreby harmonizácie, hlavne V.stupňa) a melodická mol (vzostupná, ktorá zase naprávala nespevný krok – hiatus, ktorý vznikol v stupnici harmonická mol medzi VI. a VII.stupňom).

Harmonická mol tvorí základ pre odvodenie stupníc cigánskych, konkrétne stupnice „cigánska mol“ (zvýšením jej 4.stupňa na 4♯). Na V. stupni cigánskej mol vytvoríme cigánsku dur (sú paralelné, tj. napr. „C“ cigánska mol a „G“ cigánska dur majú rovnaké tóny, ale iný základný tón = sú paralelené). Ciganska dur španielska má svoj základ v ciganskej dur s jednou modifikáciou a síce, že na VII. stupni má malú septimu (7♭), pričom cigánska dur má na VII. stupni septimu veľkú (7).

Týchto 12 sedemtónových stupníc sa v praxi (okrem bluesovej pentatoniky, hexatoniky a oktatonik) vyskytujú najčastejšie a tak myslím, že stojí za to zapamätať si tých pár bodov, ktoré ich spojuje pri odvodení. Potom si môžete tieto stupnice jednoducho odvodiť a neučiť sa ich mechanicky naspamäť.

*
Nižšie uvedená tabuľka prehľadne ukazuje základné intervaly v chromatickej rade, ich označenie, koľko má ktorý počet poltónov,ich názvy a označenie, príklady od tónu „c„. Tiež zobrazuje intervalovú skladbu (intervalové vzorce) najpoužívanejších stupníc (toto budem postupne doplňovať). Označenie intervalov si môžete detailnejšie pozrieť v tabuľke na tejto stránke:
 

*

*
Stupnicové vzorce najznámejších stupníc
*
*

Bližšia charakteristika týchto stupníc a ich 2.hlasy – ich tercia (+3)

ionska – ionsky modus / diatonická dur

https://mojagitara.com/wp-content/uploads/2021/11/Roland-VG-99x_10-stupnic_ionska.jpg

dorska – dorsky modus

https://mojagitara.com/wp-content/uploads/2021/11/Roland-VG-99x_10-stupnic_dorska.jpg

frygicka – frygicky modus

https://mojagitara.com/wp-content/uploads/2021/11/Roland-VG-99x_10-stupnic_frygicka.jpg

lydicka – lydicky modus

https://mojagitara.com/wp-content/uploads/2021/11/Roland-VG-99x_10-stupnic_lydicka.jpg

mixolydicka – mixolydicky modus

https://mojagitara.com/wp-content/uploads/2021/11/Roland-VG-99x_10-stupnic_mixolydicka.jpg

aiolska – aiolsky modus / diatonická mol

https://mojagitara.com/wp-content/uploads/2021/11/Roland-VG-99x_10-stupnic_aiolska.jpg

lokricka – lokricky modus

https://mojagitara.com/wp-content/uploads/2021/11/Roland-VG-99x_10-stupnic_lokricka.jpg

harmonická mol

https://mojagitara.com/wp-content/uploads/2021/11/Roland-VG-99x_10-stupnic_harmonicka.jpg

melodická mol vzostupná

https://mojagitara.com/wp-content/uploads/2021/11/Roland-VG-99x_10-stupnic_melodicka.jpg

cigánska mol

https://mojagitara.com/wp-content/uploads/2021/11/Roland-VG-99x_10-stupnic_ciganska-mol-1.jpg

cigánska dur

https://mojagitara.com/wp-content/uploads/2021/11/Roland-VG-99x_10-stupnic_ciganska-dur-1.jpg

cigánska dur španielska

https://mojagitara.com/wp-content/uploads/2021/11/Roland-VG-99x_10-stupnic_ciganska-dur-span-1.jpg

*

Stupnice sú umiestnené pod sebou vždy v troj-riadku, pričom 1.riadok zobrazuje tóny stupnice v rámci chromatickej škály, 2.riadok popisuje intervaly danej stupnice – intervalový vzorec a 3.riadok zobrazuje počet 1/2-tónov (nahor+ alebo nadol -), ktoré zodpovedajú intervalu (väčšinou tercii, ale môže to byť aj iný interval), ktorý je nad príslušným tónom postavený.

Keďže pri Roland VG-99 je rozmiestnenie tónov zobrazené na dvoch stránkach (6 + 6) je 3.riadok farebne rozlíšený (prvých 6 = zelená, ďalších 6 =  biela), čo je vpravo sumarizované. Ak si lepšie všimnete, tak niektoré čísla sú väčšie ako iné. Väčšie čísla zodpovedajú tónom stupnice a menšie sú ich chromatické výplne medzi nimi.

 

Prehľad diatonických stupníc od „C“ v notovej osnove s tónickým kvintakordom

Podobné články