|

Lydická – lydický modus

Táto stupnica má na III. stupni veľkú terciu a teda ide o stupnicu s durovým charakterom. Patrí do rodiny tzv. „modálnych stupníc“ (stredoveké cirkevné stupnice). Typická pre túto stupnicu je zväčšená kvarta tzv.“ lydická kvarta“ na IV. stupni. Ostatné tóny sú rovnaké ako má ionska stupnica (diatonická dur). Lýdický modus odvodzujeme od IV. stupňa ionskej stupnice.

C ionska: C – DE – F – G – A – H – c – de – f – g – a – h – c1

F lydicka: F – G – A – H – c – d – e – f

Ak transponujeme túto stupnicu od základného tónu „C“, dostaneme tóny:

*
*
Príklad piesne v lydickej stupnici
*
Tóny C Lydickej stupnice v jednej oktáve na klaviatúre piana:
*
piano-stupnica-Clydicka
*
Pre pripomenutie obrázok s farbami, ktoré sú pričlenené jednotlivým intervalom:
*
*
Na hmatníku gitary vidíte rozloženie a intervalovú skladbu stupnice C lydická. Pre túto stupnicu typická „zväčšená kvarta“ je zvýraznená ozančovým lemom:
*
*
Zaujimavosťou je, že práve táto lydická stupnica je „prirodzenou sedemtónovou stupnicou„, lebo ak by sme postavili nad seba šesť čistých kvínt, bola by to práve lydická stupnica, ktorá by vznikla a nie ionska  = diatonická dur.
*
šesť čistých kvínt nad sebou: C – G – d – a – e1 – h1 – fis1, usporiadané do oktávy: c – d – e – fis – g – a – h

 

Rozloženie tónov a prstoklady C lydickeho modusu, červená = základný tón, tyrkysová = kvarta (#152)

Rozloženie tónov a prstoklady C lydickeho modusu, červená = základný tón, tyrkysová = kvarta (#162)

Rozloženie tónov a prstoklady C lydickeho modusu – farebné zobrazenie intervalov (#245)

Ostane všetky potrebné informácie sa môžete dozvedieť s troch priložených inštruktážnych videí.
Inštruktážne video: Stupnica C lydicka (lydicky modus) 1.časť
*

Inštruktážne video: Stupnica C lydicka (lydicky modus) 2.časť

Inštruktážne video: Stupnica C lydicka (lydicky modus) 3.časť

*

*

Lydický chromatický koncept tonálnej organizácie

V roku 1953 vo svojom teoretickom diele The. Lydian Chromatic Concept of Tonal Organisation zhrnul skladateľ a aranžér George Russell (1923) koncepciu v ktorej vychádza práve s lydickej stupnice (lydický modus).

http://www.lydianchromaticconcept.com/

 

Inštruktážne video – Modálne septatoniky

https://www.youtube.com/watch?v=wbpWAv2BOKo

Superhmatník a modálne stupnice

https://www.youtube.com/watch?v=cUX5WY1NFkU

*

Ďalšie sedemtónové modálne stupnice:

ionska – ionsky modus / diatonická dur

dorska – dorsky modus

frygicka – frygicky modus

mixolydicka – mixolydicky modus

aiolska – aiolsky modus / diatonická mol

lokricka – lokricky modus

Podobné články

5 Comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *