| |

Červené jabĺčko vo vačku mám – Lydická stupnica

Na príklade v skladbe „Červené jabĺčko“ si ukážeme ako identifikovať lydickú stupnicu (lydický modus). Dole nižšie je pripravená jednoduchá zvuková ukážka a tiež obrázkový náhľad na noty/TABy k nahrávke. Kto potrebuje, môže si zopakovať čo je lydická stupnica a v čom je rozdielna oproti diatonickej dur.

V notovej osnove môžete vidieť v modro-tyrkysovom poli označené lydické (zväčšené) kvarty (zv.4). Ak sa lepšie pozrieme na predznamenanie skladby, je tam jedno béčko (1b), čo zodpovedá diatonickej F dur. Ale v skladbe vidíme, že tento znížený tón („h1“ na „b1“) sa v skladbe nenachádza, v melódii je tón „h1“, čo je zväčšená kvarta (zv.4) oproti základnému tónu „F“ (interval F – H = zv.4).

Keď sa pozrieme na melódiu, kde sa v tónike (F dur) v 4, 6 a 8 takte nachádza tón „h1„, toto nám napovie, že skladba je v lydickom mode – stupnici. Harmonicky vychádza v 11 takte II. (durový) stupeň (lydickeho modu) tj. G dur. Skúste napríklad jednoducho transponovať túto skladbu o malú terciu nahor, určite akordy a nájdite lydickú kvartu. A teda malá tercia nahor od F je ???? 🙂

 

Podobné články

One Comment

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *