| |

Barré akordy

Ide o iný spôsob dohmatu ako sme si doteraz ukázali a popísali. Pri tomto spôsobe je potrebné prstom dohmatovej ruky (väčšinou ukazovákom) stlačiť viac ako jednu strunu. Okrem toho stlačenie viacerých strún naraz vyžaduje vydať väčšiu silu v dlani a zápästí. Prst sa pokladá viac menej rovnobežne s pražcami, resp. existuje aj tzv. šikmé barré, kedy pritláčame jedným a tým istým prstom k viacerym polohám – väčšinou susedným.

Pri barré akordoch rozoznávame dva základné typy a to podľa počtu strún, ktoré naraz stláčame. Malé barré rieši stláčanie dvoch, troch až štyroch strún. Veľké barré definujeme ak barré hmat obsluhuje (prekrýva) päť alebo všetkých šesť strún. Pri hre barré hmatov je dôležité použitie palca, ktorý sa opiera o krk gitary s opačnej strany. Pokiaľ pri bežných akordoch môže palec aj prečnievať (vytŕčať) cez hmatník (čiže nemusí sa nutne opierať o zadnú časť krku), pri barré akordoch bude väčšinou vyžadované, aby ste palec mali opretý zo zadnej strany viac menej v strede krku a aby tento pôsopbil ako kliešte a zabezpečil dostatočne potrebnú silu pre stlačenie barré hmatu.

Zoznam sekcií pre transpozíciu barré akordov:

https://mojagitara.com/tag/transpozicia-kvintakordov/

https://mojagitara.com/tag/transpozicia-septakordov/

https://mojagitara.com/tag/transpozicia-nonovych-akordov/

*

*
*

Na začiatok, ak s barré akordami začínate, naučte sa dobre zahrať akordy malé barré a prípadne používajte pri trénovaní hru cez menej strún (tri, štyri). Na obrázku vľavo dve melodické struny „e1 – h“ použité v barré hmate – hmat plochou vnútornou časťou ukazováku ľavej rukymalý barré hmat. Obrázok vpravo zachytáva malý barré hmat F dur s využitím malého barré hmatu cez 2 struny „e1 – h„, pri hre tohto akordu cez 4 struny (d – g – h – e1). Ako medzistupeň medzi nimi môžete cvičiť aj cez tri struny (tj. bez použitia prstenníka, cez struny g – h – e1).

*

*
Na ďalšom obrázku nižšie vľavo je zobrazený malý barré hmat cez 3 strunye1 – h – g“ – akord Dmaj7 dohmatnutý ukazovákom ľavej ruky. pri tomto hmate môžete hrať súčasne aj cez prázdne struny „A“ a „d“ nakoľko aj tieto tóny sú súčasťou akordu Dmaj7. Obrázok vpravo ukazuje na malý barré hmat cez 4 strunye1 – h – g – d“ – akord A6 dohmatnutý tiež ukazovákom ľavej ruky. Tu je tiež možné hrať aj cez strunu „A“ prípadne aj basové „E“.
*
*
Na ďalšom obrázku nižšie vľavo je zobrazený malý barré hmat cez 4 struny „e1 – h – g – d“ – akord E♭7 a vpravo veľký barré hmat cez 5 strún „e1 – h – g – d – A“ – akord E♭ dur (E♭). Stláčajte hmat primeranie a nie zbytočne silno. Pri učení a trénovaní v začiatkoch si dajte pozor, aby st si nepresiili ruku a medzi cvičením nechajte dohmatovú ruku oddýchnuť.
*
*
 
Vpravo veľký barré hmat cez 6 strún Fmi (prostredník pomáha ukazováku stláčať barré hmat) a vpravo veľký barré hmat Gb dur (Fis dur) – dotláčajte hlavne tie struny, ktoréma jú v hmate hrať.
*
*
Na nasledujúcom obrázku nižšie vľavo je zobrazený veľký barré hmat cez 6 strún „e1 – h – g – d – A – E“ – akord D♭ dur (D♭). Vpravo je šikmý barré hmat cez 5 strún „e1 – h – g – d – A“ – akord Hmi5♭. Pri šikmom barré je potrebné podľa individuálnej anatómie ruky nájsť si tú správnu polohu tak, aby vám hrali všetky potrebné struny.
*
*
 *
Je dôležité si uvedomiť a v praxi to aj používať, že nie je potrebné vždy a všade stláčať všetky struny, ktoré barré hmatom dohmatávame. Tak napríklad u šikmého barré hmatu Hmi5♭ stačí zabezpečiť stlačenie struny „e1“ pred prvou pozíciou – tón „f1“ a struny „A“ pred druhou pozíciou (v druhej polohe), tón „h„. Struny medzi tým prst len prekrýva ale skutočné dohmaty na nich zabezpečujú ostatné struny ako vidieť na obrázku.
*
V nasledujúcom videu popisujem vyššie uvedenú problematiku niekoľkými ukážkami, ktoré tiež môžete pomaly a postupne trénovať. Opäť upozorňujem na opatrnosť pri cvičení barré hmatov, aby ste si nepresilili ruku. Články prstov ĽR sú podľa potreby mierne pokrčené, nie však vyvrátené dozadu. Najskôr cvičte malé barré hmaty (cez dve, potom tri a nakoniec cez štyri struny) a až potom prejdite na veľké barré cez päť a nakoniec cez šesť strún.
*
*
Nácvik základných barré hmatov
*

 *
Transpozícia a barré akordy
*
*

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *