Poloha a rozloha akordov, základný a basový tón
|

Poloha a rozloha akordov, základný a basový tón

Polohy akordu Poznáme celkove tri základné polohy kvintakordu. 1/ Kvintová poloha – je to poloha, kedy vonkajšie hlasy zvierajú kvintu. (Samozrejme je tým myslené cez jednu alebo viac oktáv.) 2/…