|

Harmónia – Dominantný septakord

Dominantný septimový akord (septakord) – označenie V.7 alebo D7 je šštvorzvuk postavený na V. stupni durovej alebo harmonickej molovej tóniny. Vznikne tak, žže ku kvintakordu V. stupňa (na dominante) pridáme ďalšiu terciu. Táto septima je v durovej aj molovej tónine malá, preto je V.7 rovnaký v dur i v (harmonickej) mol.

Rozvedenie dominantného septakordu

Dominantný septakord je akordom disonantným a dynamickým, preto sa rozvádza do toniky. Obsahuje dva smerné tóny: terciu a septimu.

Tercia krokom stúpa k základnému tónu tonického kvintakordu.

Septima krokom klesá k tercii toniky.

Ďalššie tóny septakordu: kvinta –- klesá na základný tón alebo stúpa na terciu toniky, základný tón – je spoločným tónom s kvintou toniky, preto ostáva zadržžaný.

Pri trojhlasnej úprave dominantného septakordu jeden tón vynechávame. Môžže to by tercia alebo kvinta. Základný tón a septimu nevynechávame.

Obraty dominantného septakordu

Tak ako obraty kvintakordu, aj obraty septakordu závisia od spodného tónu. Kvintakord – trojzvuk – má dva obraty, septakord – štvorzvuk – má tri obraty.
1. obrat –- kvintsextakord ( X5/6 ) – spodným tónom je tercia septakordu
2. obratterckvartakord ( X4/3 ) – spodným tónom je kvinta septakordu
3. obrat –- sekundakord ( X2 ) – spodným tónom je septima septakordu

Toto pomenovanie je závislé od vzdialenosti základného tónu a septimy od spodného – basového tónu. V molovej tónine (ako pri kvintakorde V. st.) je potrebné označiť chromatickú zmenu citlivého tónu (7. stupňa).

Viac informácií o obratom dominantného septakordu nájdete tu: obraty Dominantného septakordu

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *