|

Mimotonálne akordy a vybočenie z tonálneho centra

Mimotonálne akordy

Na ožživenie harmonizácie tonálnych melódií sa použžívajú tiežž mimotonálne akordy (obsahujú jeden alebo dva nedoškálne tóny). Typickým znakom týchto akordov je, že tieto akordy nepatria do danej tóniny. Nazývame ich preto mimotonálnymi akordami. Majú vššak určitý funkčný vzťah k došškálnym kvintakordom okrem kvintakordu I. stupňa.

Z mimotonálnych akordov sú najviac využžívané mimotonálne dominanty. Vzťahujú sa a smerujú najčastejšie k tonálnej dominante, teda k V. stupňu, k tonálnemu II. a VI. stupňu. Mimotonálnu dominantu od tonálnej odl횹ime tak, žže ju pri označení p횹eme do zátvoriek (V.). Všimnime si uplatnenie vedľajších stupňov a mimotonálnej dominanty pri harmonizácii ľudovej piesne „Spievajže si, spievaj” v úprave T. Liptáka.

 

Vybočenie z tonálneho centra

Pod pojmom „vybočenie z tonálneho centra” rozumieme prechod harmonickej šštruktúry melódie z pôvodnej tóniny do tóniny inej. Výrazným poznávacím znakom prechodu melódie do inej tóniny býva opakovanie časti piesne (hudobnej vety) o terciu vyššššie (z molovej tóniny do paralelnej durovej) alebo o kvintu vyššššie (pri modulácii do dominantnej tóniny).

Pôvodné melódie najčastejšie vybočia do tóniny: dominantnej (napr. z C dur do G dur ) paralelnej (C dur – a mol alebo opačne) rovnomennej (C dur – c mol).

Zmena tóniny sa môžže uskutočniť buď plynule (postupne) – moduláciou alebo náhle –- tóninovým skokom (bezprostredným nástupom toniky novej tóniny). Pri harmonizácií ľudových piesní sa najčastejšie stretávame s neúplnou moduláciou, tzv. vybočením, pri ktorom sa nová tónina neukončí harmonickým záverom, ale iba naznačí niekoľkými mimotonálnymi akordami a vracia sa do pôvodnej tóniny.

Náhlu zmenu tóniny tóninovým skokom si dobre pozrite na troch nižšie uvedených ukᾞkach. Pre ľahššie pochopenie princípu vybočenia sú pod melódiou uvedené len hlavné harmonické funkcie a zmena tóniny je vyznačená jej názvom.

Pre doplnenie problematiky si pozri aj tento článok: https://mojagitara.com/mimotonalne-dominanty/

Podobné články

One Comment

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *