|

Mimotonálne (sekundárne) dominanty

Pre vytvorenie napätia a zmeny z pocitu kľudu do pocitu rozvinutia je najvhodnejším harmonickým spojom D – T (dominanta  – tónika). Každá tónina má svoju pôvodnú (doškálnu) dominantu pri odvodení od I. stupňa danej tóniny. Pre spestrenie a rozvinutie harmónie si môžeme predstaviť, že dočasnú tóniku môže tvoriť aj subdominanta, dominanta, prípadne aj paralelné  moly k hlavným harmonickým funkciám.

Ak teda týchto šesť akordov postavíme do vzostupnej rady, zistíme, že sa jedná o prvých šesť stupňov septakordov (Cmaj7 – Ami7, Fmaj7 – Dmi7, G7 – Emi7, zoradené podľa poradia tónov: C, Dmi7, Emi7, Fmaj7, G7, Ami7), ku ktorým potom vieme vytvoriť mimotonálnu dominantu. K VII. stupňu (citlivý tón) mimotonálnu dominantu netvoríme. Pre doplnenie informácií o mimotonálnych dominantách pozi aj tento článok: https://mojagitara.com/mimotonalne-akordy-a-vybocenie-z-tonalneho-centra/

Nižšie uvedená tabuľka zobrazuje mimotonálne dominanty v najčastejšie používaných tóninách v diatonickej dur (ionska) – mimotonálne dominanty sú zobrazené zeleným písmom:

 

Cyklus dominant

Hlavne v jazzovej hudbe sa používa tzv. „cyklus dominant„. Tento cyklus dominant sa používa pred V. stupňom, ktoré smerujú práve k nemu, príklady: (cyklus dominant = hnedá, cieľová dominanta = zelená, tonika = červená):

/ E7 / E7 / A7 / A7 /D7 / D7 / G7 / G7 / do tóniky Cmaj7

alebo:

/ F♯7 / F♯7 / H7 / H7 / E7 / E7 / A7 / A7 / do tóniky Dmaj7

Ak by sme do cyklusu dominant pripojili zodpovedajúce II. stupne (supertóniky) vznikne cyklus dominantných jadier :

/ Hmi7 / E7 / ( do A) – / Emi7 / A7 / (do D) – / Ami7 / D7 / (do G) / – / Dmi7 / G7 / (do C)

hrali by sme tieto akordy: ………. / Hmi7 / E7 / – / Emi7 / A7 / – / Ami7 / D7 / – / Dmi7 / G7C /

V takomto cykle môžeme striedať celé dominantné jadrá len s dominantami: / Emi7 / A7 / D7 / – / Dmi7 / G7 / C /

Dĺžka cyklusu dominant môže byť rôzna ale spravidla skoro vždy končí tonálnou dominantou.


 

V niektorej literatúre sa tieto mimotonálne dominantné seprakordy nazývajú (označujú) ako sekundárne dominantné seprakordy. Vyberme si príklad – diatonické akordy v C dur (ionska):

G7 je primárna dominanta C maj7. Každý ďalší diatonický akord v tejto tónine má tiež svoj vlastný dominantný septakord. Tieto sa nazývajú sekundárne dominanty. Ak chcete nájsť sekundárne dominanty akéhokoľvek diatonického akordu, prejdite o päť nôt (stupňov) na stupnici a vytvorte z tejto noty dominantný septakord.

Ide o sekundárne dominantné akordy pre tóninu C dur. Myslite na to, že tak ako H7 je akord dominantným septakordom v Emi7, tak Emi7 je iii (vrchná medianta) v  C dur. Precvičte si to vo všetkých bežných tóninách – tu sú ešte príklayd v F dur a v A dur:

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *