|

Nahradzovanie akordov

Základnú jednoduchú harmonizáciu vytvoríme aj pomocou kadencie tj. I., IV. a V. stupňa harmonizovanej stupnice. Tri akordy kadencie obsahujú všetky tóny danej stupnice, napr. v tónine C dur (c-d-e-f-g-a-h) s akordami: tónika C dur = c-e-g, subdominanta F dur = f-a-c, dominanta G dur = g-h-d.

Ak však chceme vytvoriť bohatšiu a pestrejšiu harmóniu (akordický podklad) je potrebné k tomu využiť aj ostatné stupne harmonizovanej stupnice (II. III. VI. a VII. stupeň.)

Veľmi často sa pre obohatenie harmónie pridáva spodná medianta (VI. stupeň), ktorú poznáme aj pod názvom „paralelný mol„. V tomto zmysle sa myslí paralelný mol k akordu tónickemu – k tónike. V našom príklade by to bol akord Ami = a – c – e. (Jednoduchý príklad v notovej osnove – vľavo štandardná kadencia s prechodom od G dur do C dur (takty 1 a 2) a vpravo nahradnie akordu C dur (tóniky) paralelným molom (Ami). Jedná sa pritom o ten istý melodický úsek skladby.

*
Veľmi podobným spôsobom môžeme nahradzovať subdominantu (jej paralelný mol je v tomto príklade akord na II. stupni Dmi) a dominantu (jej paralelný mol je v tomto príklade akord na III. stupni Emi)
*
*

Týmto sme až na VII. stupeň (citlivý tón) použili všetky stupne stupnice. Na VII. stupni durovej stupnice (náš príklad) je „zmenšený kvintakordHmi5b (ako trojzvuk) „zmenšene malý septakord“ (ako štvorzvuk) Hmi7/5b, ktorý môže nahradzovať napríklad dominantu.

*
 

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *