|

Powers akordy

Pri tzv. „powers“ alebo silových akordoch sa odosobnime od nejakej veľkej teórie ich vzniku a odvodenia. Tieto akordy vznikli v praktickom hudobnom gitarovom živote v štýloch ako rock, hardrock, metal, ale využitie majú dnes aj v iných žánroch, no gro ich využitia je v spojení s istým „nabudeným“ (v zvuku je použité viac alebo menej skreslenie, no nie je to podmienkou) zvukom gitary. Tieto akordy sa viac-menej používajú na basových strunách gitary (E-A, prípadne „d“) a tvoria ich takmer vždy súzvuky dvoch (prima – kvinta) alebo troch (prima – kvinta – oktáva) tónov.

Hlavným cieľom použitia týchto akordov je dodanie dôrazu a hudobného výrazu. Pri týchto akordoch sa nebavíme o durových alebo molových akordoch, nakoľko v takomto akorde sa vyskytuje len prima (základný tón), kvinta (kvarta – ak tóny otočíme) a niekedy aj oktáva. Keďže chýba tercia, nie je ani „tónorod„.

Powers-akordy.

Príklady: Budeme vychádzať s akordu C dur – vyššie uvedené powers akordy v notách a TABoch.

(Power akord C, tóny: základný tvar: c-e-g, resp. obraty: e-g-c1 alebo g-c1-e1). K tomuto akordu by prislúchal silový power akord s tónmi „c – g“ (kde „c“ je základný tónčervená elipsa, a „g“ je čistá kvinta  zelená elipsa, k tónu „c“ – viď obrázok nižšie). Pravý horný index označuje prstoklad (bielou) a ľavý označuje interval (žltou). tento akord sa teda hrá cez dve struny „A – d„.

*

C-power_akord_c-g

*

Obmenou vyššie uvedeného power akordu od „C“ je hmat: „c – g – c1„,kde je základný tón posilnený v oktáve (c – c1). Tento power akord sa hrá teda cez tri struny „A-d-g„.

C-power_akord_cgc1

*

Ďalšou obmenou je hmat: C power s tónmi: „g – c – g1„, kde je ale viac posilnená kvinta ako prima. Ako vidíte nižšie na obrázku sú použité dva kvintové tóny (G-g) a jeden základný (c).

C-power_akord_G-c-g

*

Niekedy sa používa aj dvojitý power akord, kde je prima a kvinta zdvojená: C powerc-g-c1-g1„. Tento power akord je už veľmi široký a tónovo vyvážený s veľkým akcentom:

*

Tu sa ešte vrátim k jednej variante power akordu, kde je na spodku kvinta a nad ňou prima. Tu sa dá povedať, že tón „G“ s tónom „c“ sú vo vzdialenosti čistej kvarty. Je to o oktávu dole otočený tón „g„. Tak aj tieto typy hmatov sa môžu vyskytnúť.

*

Niekedy sa dajú použiť aj powers akordy, kde je zväčšená kvarta – 4# (resp. zmenšená kvinta – 5b). Tieto znejú veľmi disonantne ale v určitých situáciách plnia svoj účel. Zaujímavý je napríklad hra powers akordov, kde zahráme najskôr čistú kvintu „c-g“ a potom nasleduje „c-ges“ a za ním „c-f“:

C-power_c4_zv4_zm5

*

Na obrázku nižšie, môžete vidieť niekoľko základných power akordov. Ľavý index = prstoklad a tón zobrazený polo-priesvitne označuje ďalšiu variantu daného akordu – kedy je pridaná oktáva – oktávový tón k základnému tónu a dvoj-tónový akord (hraný na dvoch strunách) sa mení na troj-tónový, ktorý sa hrá cez tri struny. Samozrejme, ostatné struny sa nehrajú a treba ich pritlmovať, resp. nehrať na nich (najlepšie oboje):

Powers akordy - kolaž

Pri obrázku vyššie (koláž powers akordov) sa na chvíľu zastavíme a pripomenieme si, čo to je enharmonická zámena – čítaj tu! Na obrázku je zobrazený Fis power akord, ktorý ale znie rovnako ako Gb power, tiež je tam zobrazený Ab power, ktorý znie rovnako ako Gis power a úplne dole je Hb power = (európske B power, anglo-americké Bb power), ktorý znie rovnako ako Ais power. Pri používaní koncoviek „is“ (krížik) alebo béčko (b) je dobré si pozrieť resp. zopakovať témy o solmizačných slabikách a posúvkach – vývoj moderného notopisu – tu!*

Interaktívny hmatnik s vyobrazením najčastejšie používaných tvarov powers akordov (#300)

*

Niekoľko videí z internetu na túto tému:

*

*

*

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *