|

Tercdecimové akordy – sedemzvuky

Doplnením tercie k undecimovému akordu vznikne sedemzvuk – „tercdecimový akord„, ktoré obsahujú všetky tóny stupnice. Keďže gitara má šesť strún, nie je možné na nej hrať plnohodnotné tercdecimové akordy. Vynechaním kvinty by sa takýto akord dal zahrať na šiestich strunách. V praxi to na gitare (v plnohodnotnej verzii) väčšinou nejde. Rozsah (rozpätie) akordov tejto triedy je tercdecima. Ďalšiou podmienkou (aby akord bol tercdecimový) je, že tento obsahuje intervaly primy, tercie, kvinty, septimy, nony, undecimy a tercdecimy.

Podmienkou je tiež, že medzi primou (základným tónom) a tercdecimou nevzniká interval zmenšený alebo zväčšený, lebo v diatonike neexistujú takéto akordy: C – Es – G – H – d – fis – ais („ais“ = enharmonické „b“) lebo „C – ais“ je enharmonická zámena s malou septimou o oktávu vyššie, tj. s kvartdecimou („C – b“), alebo: C – Es – Ges – B – des – fes – asas („asas“ = enharmonické „g“), kde je enharmonická zámena s kvintou o oktávu vyššou tj s duodecimou „C – asas“. Ak vylúčime ďalšie enharmonické zámeny, ktoré vzniknú pri stavbe týchto akordov zistíme 28 tercdecimových diatonických akordov. V praxi sa objavujú najčastejšie tieto tercdecimové diatonické akordy (opäť príklady od „C“):

*

Dominantný septakord s malou nonou, čistou undecimou a malou tercdecimou

C13♭/9♭ = C – E – G – B – des – f – as

*

Dominantný septakord s veľkou nonou, čistou undecimou a malou tercdecimou

C13♭ = C – E – G – B – d – f – as

*

Dominantný septakord s malou nonou, čistou undecimou a veľkou tercdecimou

C13/9♭ = C – E – G – B – des – f – a

*

Dominantný septakord s veľkou nonou, čistou undecimou a veľkou tercdecimou

C13 = C – E – G – B – d – f – a

*

Dominantný septakord s veľkou nonou, zväčšenou undecimou a veľkou tercdecimou

C13/11♯ = C – E – G – B – d – fis – a

*

Alterované tercdecimové akordy tvoria opäť rozsiahlu akordovú triedu. Bolo by nepraktické mechanické odvodzovanie a zostavovanie schém týchto akordov ako aj pôvod ich vzniku. Spôsob odvodenia je terciový systém. Najčastejšie sa tieto akordy vyskytujú na V. stupni durovej stupnice s chromaticky zvýšenou alebo zníženou kvintou. V stupnici C dur by to boli akordy:

*

G – H – des (kvinta) – f – a – c1 – e1 (tercdecima)

G – H – des (kvinta) – f – as – c1 – e1 (tercdecima)

G – H – dis (kvinta) – f – a – c1 – e1 (tercdecima)

G – H – dis (kvinta) – f – as – c1 – e1 (tercdecima)

*

Veľká tercdecima v akordoch – rozsah „G – e1„, a chromatická kvintaG – des“ alebo „G – dis„!

*

Zapamätajme si:

1/ Pri stavbe akordov využívame terciový systém tvorby akordov.

2/ Základná charakteristika kvintakordov – v základnom tvare obsahujú sled dvoch tercií a rozpätie – rozsah akordu je kvinta. Ide o trojzvuk, ktorý môže byť doplnený – obohatený ďalším intervalom.

3/ Základná charakteristika septakordov – v základnom tvare obsahujú sled troch tercií a rozpätie – rozsah akordu je septima. Ide o štvorzvuk, ktorý môže byť doplnený – obohatený ďalším intervalom.

4/ Základná charakteristika nonových akordov – v základnom tvare obsahujú sled štyroch tercií a rozpätie – rozsah akordu je nona. Ide o päťzvuk, ktorý môže byť doplnený – obohatený ďalším intervalom.

5/ Základná charakteristika undecimových akordov – v základnom tvare obsahujú sled piatich tercií a rozpätie – rozsah akordu je undecima. Ide o šesťzvuk.

6/ Základná charakteristika tercdecimových akordov – v základnom tvare obsahujú sled šiestich tercií a rozpätie – rozsah akordu je tercdecima. Ide o sedemzvuk.

*

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *