|

Intervaly – ich zväčšovanie a zmenšovanie

Intervaly môžu prechádzať chromatickou zmenou (zvýššením alebo znížžením) niektorého tónu nominálneho intervalu sa môžže jeho reálna hodnota zmeniť , tj. zvä蹚iť alebo zmenššiť.

1) Veľkosť intervalu sa zväčšuje, keď vrchný tón zvýššime alebo spodný znힾime:


sexty
2-takt: veľká sexta c1 – a1, 3-takt: zväčšená sexta c1 – ais1, 4-takt: zväčšená sexta ces1 – a1
kvinty
5-takt: čistá kvinta c1 – g1, 6-takt: zväčšená kvinta c1 – g#1, 7-takt: zväčšená kvinta ces1 – g1

tercie
8-takt: m. tercia a1 – c2, 9-takt: v. tercia a1 – c#2, 10-takt: v. tercia as1 – c2, 11-takt: zv. tercia a1 – cisis2, 12-takt: zv. tercia asas1 – c2,

2) Veľkosť intervalu sa zmenššuje, keď vrchný tón znힾime alebo spodný tón zvýššime:

 

sexty
13-takt: malá sexta e1 – c2, 14-takt: zmenšená sexta e1 – ces2, 15-takt: zmenšená sexta e#1 – c2
kvinty
16-takt: čistá kvinta e1 – h1, 17-takt: zmenšená kvinta e1 – b1, 18-takt: zmenšená kvinta e#1 – h1

tercie
19-takt: v. tercia c1 – e1, 20-takt: m. tercia c1 – es1, 21-takt: m. tercia c#1 – e1, 22-takt: zm. tercia c1 – eses1, 23-takt: zm. tercia cisis1 – e1
 

Takto upravené intervaly budú ma tieto názvy:

zvä蹚ený = (zv.) -– vznikne zvä蹚ením veľkého a čistého intervalu (pr. č. 1, 2)

zmenšený = (zm.) –- vznikne zmenššením malého a čistého intervalu (pr. č. 4, 5)

veľký = (v.) (pozor, nie zv. = zväčšený)! -– vznikne zväčšením malého intervalu (pr. č. 3)

malý = (m.) (pozor, nie zm. = zmenšený)! –- vznikne zmenššením veľkého intervalu (pr. č. 6)

Dôležitá poznámka: Prima je najmenšší interval s nulovou reálnou hodnotou, preto ju nemožžno zmenššiť. Smer postupu tvorenia zväčených a zmenššených nominálnych intervalov ukazujú v nasledujúcom grafickom znázornení ššípky:

Poznámka: Dvojzväčšené a dvojzmenššené (2zv., 2zm.) intervaly nie sú pre úplne bežnú prax až takŠ potrebné ale je potrebné ich poznať a vedieť identifikovať a odvodiť. Veľmi dôležitou a blízko súvisiacou témou je odvodenie základných intervalov – ktoré doporučujem si pozrieť (ak sú nejaké nejasnosti).

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *