|

Krátka úvaha o stupniciach Diatonická dur/mol a Harmonická mol

Nedá mi aspoň krátko, aby som nevysvetlil rozdiely v týchto stupnicach a s tým súvisiacu rozdielnosť v harmonizácii molovej toniny. Urobím to na jednoduchom príklade:

*

Poznáme už DIATONICKÚ DUR (základná diatonická rada): c – d – e – f – g – a – h / c1 … (vieme ju transponovať)

hmatnik_Cdur.jpg

*

DIATONICKÁ MOL (paralelná diatonická molová stupnica) sa odvodzuje od jej VI. stupňa čo je tón „a„:

a – h – c1 – d1 – e1 – f1 – g1 / a1

matnik_Ami-aiolska.jpg

Paralelnosť týchto dvoch stupníc znamená, že majú rovnaké tóny (čo majú) ale iný základný tón.

DIATONICKÁ DUR – patrí medzi tzv. „stredoveké (cirkevné) mody“ a ta sa nazýva IONSKA (JONSKA).

DIATONICKÁ MOL – tiež patrí medzi tzv. „stredoveké (cirkevné) mody“ a ta sa nazýva AIOLSKA (EIOLSKA). Diatonická mol má na V.stupni (dominante) v harmonizácii „molový kvintakord“, čo nevyhovuje pre tvorbu „klasickej dominanty“, ktorá pre svoj charakter by mala byť durová.

Aby sme to dosiahli „vypožičiavame si“ so stupnice HARMONICKÁ MOL práve tento V. stupeň, kde je durový kvintakord, resp. DS (dominantný septakord).

*

HARMONICKÁ MOL – Bola vytvorená kôli harmonizačným potrebám a stačí vedieť, že sa od DIATONICKEJ MOL odlišuje svojim VII. stupňom. Diatonická mol má na VII. stupni malú septimu (m.7, 7b) a harmonická veľkú septimu (v.7, 7).

stupnica_A-harmonicka-mol.jpg

DIATONICKA MOL od „A“: a – h – c1 – d1 – e1 – f1 – g1 / a1
VII. stupeň tón „g1“ ktorý tvorí so základným tónom „amalú septimu (a sme u intervalov).

I. stupeň TONIKA: Ami = a – c1 – e1
IV. stupeň SUBDOMINANTA: Dmi = d1 – f1 – a1
V. stupeň DOMINANTA: Emi = e1 – g1 – h1

HARMONICKA MOL od „a„: a – h – c1 – d1 – e1 – f1 – gis1 / a1
VII. stupeň tón „gis1“ ktorý tvorí so základným tónom „a“ veľkú septimu (a-gis1).

I. stupeň TONIKA: Ami = a – c1 – e1
IV. stupeň SUBDOMINANTA: Dmi = d1 – f1 – a1
V. stupeň DOMINANTA: E (E dur) = e1 – gis1 – h1

Harmonická mol – príklady – rozloženie tónov od 1 po 12 pražec gitarového hmatníku. (D-harmonická mol dole nižšie na obrázku)

Dmi harmonická

*

Emi harmonická – 1 až 12 pražec na hmatníku (ľavý index = označenie intervalu voči základnému tónu):

*

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *