|

Harmonická mol

Postupným vývojom harmonického myslenia v hudbe sa objavuje i harmonická molová stupnica. Táto vychádza z molovej diatonickej stupnice, na rozdiel od nej má však na VII. stupni veľkú septimu.

Molová stupnica prekonala vo vývoji viac zmien. Pôvodná – prirodzená stupnica (aiolská, používaná v stredoveku) nevyhovovala z harmonického hľadiska, pretožže jej chýbal smerný -– citlivý tón. Vytvoril sa preto umelo, zvýššením 7. stupňa. Tento tón zaostruje tonálnu smernosť 7. k 8. stupňu ako k hornému základnému tónu stupnice. Spomínaná úprava nastala z hľadiska harmonických potrieb, preto sa molová stupnica so zvýššeným 7. stupňom nazvala harmonická stupnica.
*
https://mojagitara.com/wp-content/uploads/2020/03/harmonicka-noty.jpg

 

Na hmatníku gitary môžete vidieť rozloženie tónov A harmonickej mol. Tiež môžete vysledovať trojpoltónový krok = hiatus, medzi tónami „F“ a „Gis“:

Na hmatníku gitary môžete vidieť rozloženie tónov C harmonickej mol, ktorú môžete porovnať s molovou diatonikou. Rozdielny interval (a tým aj tón, pri rovnakom základnom tóne „C“) je veľká septimaH označená na hmatníku oranžovým lemom:

Rozloženie a prstoklady harmonickej mol, červená = základný tón, žltá = septima (#156)

Rozloženie a prstoklady harmonickej mol – farebné vyobrazenie všetkých intervalov (#242)

Ešte by som chcel pri tejto stupnici poukázať na paralelnosť tejto stupnice so stupnicou ciganskou dur španielskou, príklad: harmonická mol od „d“: d – e – f – g – a – b – cis, intervalový vzorec: 1-2-3b-4-5-6b-7. Ak začneme na V. stupni tejto stupnice, dostaneme tóny: a – b – cis – d – e – f – g, intervalový vzorec: 1-2b-3-4-5-6b-7b. S uvedeného vyplýva, že tieto dve stupnice sú paralelné, inými slovami, že (v tomto príklade) D mol harmonická a A dur cigánska španielska majú rovnaké tóny, ale každá má iný základný tón stupnice.

*

Inštruktážne video – Harmonická a Melodická molová stupnická
*
*
*
Harmonická mol a cigánska dur španielska – paralelné stupnice
*
*
Harmonická mol – cv-001 (od A)
*
*
 *

Podobné články

3 Comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *