|

Prima

Čistú primu tvorí nulová vzdialenosť (0 poltónov, 0 centov) medzi dvomi tónmi s rovnakým stupňovým základom. Označme tóny základnej diatonickej rady rímskymi číslicami od I. až po VIII. Tieto čísla tvoria stupne základnej diatonickej rady:

Treba si uvedomiť, že u čistej primy majú porovnávané tóny rovnaký pravopis „c1 – c1“. To znamená, že porovnávané tóny majú rovnaký stupňový základ. Napr.: Tóny „cis1 – cis1“ tvoria interval čistej primy ale tóny „cis1 – des1“ už primou nie sú, aj keď je medzi nimi nulová výšková vzdialenosť. Nie je totiž splnená podmienka rovnakého stupňového základu. V tóne „cis1“ je základom tón „c1″ = I. stupeň diatonickej rady a v tńóne „des1“ je základom tón „d1“ = II. stupeň diatonickej rady.

Interval primy určuje tónický akord v harmonizácii aj základný tón toniny a tónického akordu na I.stupni (tonika). Tiež je najnižším (základným) tónom v každej stupnici. Tvorí ju nulová vzdialenosť, 0 poltónov, 0 centov medzi dvomi rovnakými tónmi.

V základnej diatonickej rade (pôvodnej doškálnej) tvorí „primu“ vždy ten istý tón: „c – c“, „d – d“, „e – e“, „f – f“, „g – g“, „a – a“, „h – h“ „c – c1“. V chromatickej rade sa to vzťahuje na všetkých dvanásť poltónov.

Diatonická rada a chromatika:

 

 

V notovej osnove sú uvedené všetky pôvodné primy v diatonickej rade:

 

Pri základnom odvodení z DR dostávame len čisté primy. Na hmatníku gitary tvoria čisté primy rovnaký dohmat – ten istý tón. Porovnávanie dvoch rovnakých tónov na hmatníku a príklady čistých prím môžete vidieť na obrázku nižšie vľavo. Smer šípiek označuje možný posun odvodenia intervalov po hmatníku.

Primy na hmatníku: čisté primy zväčšené primy

 

Zväčšené primy (vyššie vpravo) dostaneme zvýšením alebo znížením jedného z tónov o poltón pri zachovaní notového pravopisu – písmenového základu. Takéto intervaly v DR nenájdeme, lebo ide o chromatické, tzv. poltónové posunutie jedného z porovnávaných tónov. Zväčšená prima znie ako malá sekunda. Spojnica tónov, hrubá čiara, určuje interval na hmatníku.

Na hmatníku nižšie sú zobrazené dva príklady čistej primy (1). Prvý príklad = dva rovnaké tóny „C“ na strunách „E“ a „A“ – oranžový lem elipsy (znejú rovnako vysoko, aj keď sa hrajú na inom mieste gitarového hmamtníku).  Druhý príklad (o oktávu vyššie „c“ ako v prvom príklade) = štyri rovnaké tóny „C“ na strunách A – d – g – h – modrý lem elipsy (znejú tiež rovnako vysoko, aj keď sa hrajú na inom mieste gitarového hmatníku). Interval čistej primy by tvoril aj ten istý tón, keby sme ho zahrali po sebe.

 

Primy na interaktívnom hmatníku:

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *