|

Sekunda

Sekunda je interval, na ktorom stojí tvorba „supertoniky“ (II.stupeň v harmonizácii). Tiež je intervalom, ktorý v akordoch nahradzuje niekedy terciu (akordy typu „sus„). Tvorí ju vzdialenosť medzi susednými tónmi (stupňami) v diatonickej rade. Táto môže byť malá alebo veľká. Malá sekunda (m.2)veľkosť jedného poltónu a veľká sekunda (v.2) má veľkosť celého tónu (dva poltóny), ako je to uvedené na obrázku nižšie „c1 – d1„.

Ak má ísť naozaj o sekundu musí byť splnená podmienka, že porovnávané tóny majú tónový základ v rámci susedných tónov DR. Napríklad, c – d je veľká sekunda (v.2 – vzdialenosť dvoch poltónov) a e – f je malá sekunda (m.2 – vzdialenosť poltónu), atď. Je dôležité, že porovnávané tóny majú písmenový základ ako susedné tóny (stupne) DR.

Diatonickými sekundami sú všetky susediace tóny v diatonickej rade. V notovej osnove sú uvedené všetky pôvodné (malé aj veľké) diatonické sekundy:

*

Na hmatníku gitary určuje interval malej sekundy vzdialenosť dvoch susedných pražcov (poltón) na rovnakej strune. Veľká sekunda sa nachádza o dva pražce vyššie alebo nižšie v rámci rovnakej struny.

Zväčšené sekundy sú sekundy ešte o poltón väčšie ako veľké (majú tri poltóny) pri zachovaní označenia tónového základu. Zvukovo znejú ako malé tercie. Na hmatníku gitary vidíme príklady malých, veľkých a zväčšených sekúnd:

sekundy: malé sekundyveľké sekundyzväčšené sekundy

*
 

Na hmatníku nižšie sú zobrazené príklady malých (2b) a veľkých (2) sekúnd k základnému tónu „c“ (1).

 

*
Sekundy na interaktívnom hmatníku – príklady od tónu C:

 

Diatonické sekundy v C dur (ionska) na interaktívnom hmatníku:

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *