|

AKORDY

Akord vzniká súzvukom (najmenej) troch tónov. Tieto sú usporiadané podľa určitého poriadku – podľa určitých pravidiel. Pri rozbore intervalov sme si ukázali, že harmonický interval vznikne vtedy, ak zahráme dva tóny súčasne. Ak zahráme napr. tóny „e – g“ ide o harmonickú malú terciu. Ak tieto dva tony zahráme po sebe tak, že najskôr zaznie tón nižší (e) ide o melodickú vzostupnú malú terciu. Ak zahráme najskôr tón „g“ a potom „e“ ide o melodickú zostupnú malú terciu.

 

Ak teda zaznejú dva tóny súčasne ide o harmonický intervaldvojhlas. Obidva tóny (e – g) môžu byt súčasťou viacerých akordov. V akorde C dur (c – e – g ) tvorí ton „e“ terciu akordu a tón „g“ kvintu akordu.. V akorde E mol (Emi7 = e – g – h) tvorí „e“ primu a „g“ terciu tohto akordu. Ešte jeden príklad: V akorde A mol7 (Ami7 = a – c1 – e1 – g1 ) tvorí „e1“ kvintu a „g1“ septimu akordu. Z týchto niekoľko príkladov je zrejmé že dva tóny ešte presne neurčujúharmonickú povahu“ sústavy tónov a tým ani „tóninu“. Až trojhlas – súzvuk troch tónov súčasne je tou najmenšou súzvučnou jednotkou – útvarom, ktorý plne určuje harmonickú povahu tónov. Nižšie uvádzam farebné označovanie intervalov v akordoch, ako to tu používame:

Intervaly si budeme označovať rôznymi farbami – snažte sa ich zapamätať:
základný tón – prima = červená 
sekunda = biela
tercia = tmavo modrá 
kvarta = tyrkysová 
kvinta = zelená 
sexta = fialová 
septima = žltá
oktáva = červená 
nona = oranžová  
undecima = čierna (dark)

*

Pri praktickej hre kvintakordov, septakordov a nonových akordov sa na chvíľku zastavíme. Gitara má šesť strún a je teda možné na nej zahrať maximálne šesť tónov súčasne. Podľa spôsobu hmatania akordov nám potom vychádza, že niektoré tóny kvintakordov, ale aj septakordov i nonových akordov sú oktávovo zdvojené alebo aj ztrojené, napr.: Kvintakord C dur (obr. vľavo nižšie) sa skladá z tónov: G – c – e – g – c1 – e1, z čoho vyplýva, že obsahuje dvakrát základný tón (c – c1) a trikrát terciu (E – e – e1). Kvintakord A dur (obr. vpravo nižšie) sa skladá z tónov: E – A – e – a – cis1 – e1, z čoho vychádza, že obsahuje trikrát kvintu (E – e – e1) a dvakrát základný tón (A – a).

*

Ďalší príklad: Septakord C7(obr. vľavo nižšie) sa skladá z tónov, hraných na strunách gitary: G – c – g – b – e1 – g1, z čoho vyplýva, že obsahuje trikrát kvintu (G – g – g1) a ostatné tóny akordu (prima – c, tercia – e1 a septima – b) sú zastúpené jedenkrát. Alebo: nonový akord E9 s tónmi E – e – gis – d1 – fis1 – h1 (obr. vpravo nižšie) obsahuje dvakrát základný tón (E – e) a ostatné intervaly sú zastúpené jedenkrát.

 

Budeme využívať aj túto spracovanú stránku:

Stupnice a Akordy – cvičenia

https://www.theguitarlesson.com/free-guitar-chords/c/

*

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *