Intervaly – ich zväčšovanie a zmenšovanie
|

Intervaly – ich zväčšovanie a zmenšovanie

Intervaly môžu prechádzať chromatickou zmenou (zvýššením alebo znížžením) niektorého tónu nominálneho intervalu sa môžže jeho reálna hodnota zmeniť , tj. zvä蹚iť alebo zmenššiť. 1) Veľkosť intervalu sa zväčšuje, keď vrchný…

Základné intervaly – popis – odvodenie – príklady 2.časť
|

Základné intervaly – popis – odvodenie – príklady 2.časť

WORKSHOP Nadväzujem na tématiku základných intervalov v 1.časti https://mojagitara.com/zakladne-intervaly-popis-ovdodenie-priklady-1cast/ V tomto pokračovaní si ukážeme niekoľko príkladov základných intervalov na hmatníku gitary s krátkym popisom. Malé a veľké základné intervaly (sekunda, tercia,…