Intervaly – ich zväčšovanie a zmenšovanie
|

Intervaly – ich zväčšovanie a zmenšovanie

Intervaly môžu prechádzať chromatickou zmenou (zvýššením alebo znížžením) niektorého tónu nominálneho intervalu sa môžže jeho reálna hodnota zmeniť , tj. zvä蹚iť alebo zmenššiť. 1) Veľkosť intervalu sa zväčšuje, keď vrchný…