|

Intervaly v akordoch

Intervaly v štrukturálnej (vnútornej) stavbe akordov

Z tohto pohľadu tieto intervaly hodnotíme (posudzujeme) v rámci susediacich tónov v akordoch. A keďže vieme, že akordy sa tvoria terciovým spôsobom, (až na zopár výnimiek, keď terciu nahradzuje sekunda alebo kvarta), tak môžeme tušiť, že sa budeme v rámci vnútornej štruktúry akordov o terciách.

Uvediem príklad: Septakord Cmaj7 = C-E-G-H. Ak porovnáme intervalové vzdialenosti v rámci vnútornej štruktúry akordov dostaneme tento výsledok: Medzi tónami „C“ a „E“ je veľká tercia (v.3), medzi tnmi „E“ a „G“ je malá tercia (m.3), medzi tónmi „G“ a „H“ je opäť veľká tercia. Ďalší príklad C5+ = C-E-Gis C-e = veľká tercia, E – Gis =  veľká tercia. Alebo: C7/5+ = C-E-Gis-B – medzi tónmi Gis – B je zmenšená tercia (zm.3). Ak sa pozrieme na tabuľky nižšie, kde je vyobrazená štrukturálna stavba kvintakordov, septakordov a nonových akordov, vidíme, že medzi tónmi sa vyskytujú intervaly zm.3, m.3 a v.3:

kvintakordy

septakordy

nonové akordy

Intervaly z pohľadu vzťahov k základnému (basic) tónu

Akordy vytvárame terciovým spôsobom – postupným pridávaním pôvodných (doškálnych) tercií nad základný tón s výnimkou akordov typu Xsus (X2sus a X4sus), kde je tercia nahradená sekundou, resp. kvartou a tiež akordy X6, Xmi6, kde je veľká sexta do akordu pridaná.

Pre akordy s tónickým charakterom (doškálne akordy) sú typické konzonantné intervaly. Pri týchto akordoch je dôležité, aby pri pridávaní ďalších tercií nevznikol tritonus dominantného akordu, lebo inak by vznikol tzv. avoid. Jednoduchý príklad: v C dur je tónický kvintakord C = C-E-G, 4-zvuk – tónický septakord: Cmaj7 = C-E-G-H, 5-zvuk – tónický nonový akord: Cmaj9 = C-E-G-H-d. Ale undecimový akord – 6-zvuk, postavený na tejto stupnici Cmaj11 = C-E-G-H-d-f, nie je možné použiť, pretože tón „f“ je septimou a tón „H“ je terciou dominantného septakordu G7 = G-H-d-f, a medzi tómni „H – F“ je tritónová vzdialenosť. Obdobná situácia nastane na III.stupni pri akorde Emi9b = E-G-H-d-f.

Intervaly, ktoré sa vyskytujú v akordoch

Pre úplnosť dodávam, že označenie zmenšene malého septakordu – príklad od „c“ Cø = C7/5b = C-Es-Ges-B (polozmenšený septakord), býva označený prečiarknutým kolečkom . V stupnici C ionska je takýto akord na VII. stupni Hø = H7/5b = H-d-f-a.

Preštudujte si:

https://mojagitara.com/akordove-znacky/

https://mojagitara.com/harmonizacia-tvorba-akordov-terciovym-sposobom-tabulka/

https://mojagitara.com/akordove-vzorce-tabulka-vzorcov/

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *