|

Harmonizácia – tvorba akordov terciovým spôsobom – tabuľka

WORKSHOP V tomto príklade v stupnici „diatonická dur“ (ionsky modus)  je vysvetlené odvodenie stupňovej harmonizácie v súvislosti s intervalmi, chromatickou radou a diatonickou radou. V našom príklade opäť pracujeme so základnou diatonickou radou (ZDR) https://mojagitara.com/diatonicka-rada/ (C diatonická durová stupnica) s tónmi c – d – e – f – g – a – h. Na vrchu obrázku vidíte oktávové delenie v rámci dvoch oktáv v chromatickej rade https://mojagitara.com/chromaticka-rada/ (každá oktáva má 12 rovnakých poltónov). Jednotlivé stupne v diatonickej mol sú potom označené rímskymi číslami od I. po VII.

V rámci zvislej osi korešponduje s jednotlivými poltónmi chromatickej aj diatonickej rady aj označenie jednotlivých intervalov (názov a číselná skratka), napr. čistá prima = 1, zväčšená prima1# a tak ďalej. Pod týmto je označenie samostatnej základnej diatonickej rady v dvoch oktávach, aby sa prehľadnejšie odvodzovali základné harmonické funkcie.

No a úplne v spodnej časti môžete vidieť základný spôsob, ako s tejto stupnice (ZDR) vytvoríte terciovým spôsobom stupňovú harmonizáciu – základné akordy (trojzvuky) na I. až VII stupni stupnice.  Toto je možné urobiť v každej 7-tónovej stupnici (nielen v diatonickej dur a mol) čo si  môžete vyskúšať.

*

*

Harmonizácia Základnej diatonickej rady

*

Podobné články

2 Comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *