|

Príklad harmonizácie v C dur

Dnes si ukážeme na jednoduchom praktickom príklade v C diatonickej dur stupnici, ako vytvoriť základné harmonické funkcie (kadenciu), ako harmonizovať po stupňoch (stupňová harmonizácia) a ako to jednoducho vyzerá na hmatníku gitary, resp. v notovej osnove a TABe.

Stupnica C dur (ionska = diatonická dur – základná poloha s využitím hry prázdnych strún). Pravý index = označenie intervalu v stupnici (akorde), ľavý index = doporučený prstoklad pri cvičení, pričom 1 = ukazovák ĽR, 2= prostredník ĽR, 3 = prstenník ĽR a 4 = malíček ĽR. Ostatne detailné vysvetlenie funkcií a zobrazení na virtuálnom hmatníku nájdete tu – superhmatník.

Na obrázku vyššie je vyobrazený základný prstoklad (1.varianta) z notovej osnovy (TABu).

Na obrázku nižšie je vyobrazený prstoklad 2.varianty z notovej osnovy (TABu).

Na obrázku nižšie je vyobrazený prstoklad – ďalšia možnosť z ako túto stupnicu zahrať inak na hmatníku gitary

Vedeli by ste si túto možnosť zapísať do TABu? 🙂

Ako jednoducho harmonizovať pesničku (podložiť melódiu akordmi)?

Ukážeme si to! Slúži nám k tomu „kadencia„, ktorá spolu s paralelným molovým akordom (k tónike) a dominantným septakordom dáva dostatok materiálu pre jednoduchšie harmonizovanie.

KADENCIA – kadenciou nazývame súbor hlavných základných akordov v každej tónine (stupnici), ktorými sa už dá harmonizovať (podložiť jednoduchú pieseň harmóniou – akordami). Tvorí ich súbor troch základných akordov, postavených na I., IV. a V. stupni stupnice.

M = Paralelný mol (paralelný molový akord k tónike tj. k základnému akordu). Nachádza sa na VI. stupni v stupnici.

DS = Dominantný septakord je akord (septakord, štvorzvuk), ktorý vzniká s durového kvintakordu pridaním ďalšej malej tercie a „bohatšie“ nahradzuje“ dominantu.

GUMM_024 Akordové kadencie /dur/ http://www.youtube.com/watch?v=tWoAvGwkFCc

GUMM_025 Molové akordové kadencie http://www.youtube.com/watch?v=nFPVlpc8QtQ

V stupnici si terciovým spôsobom vytvoríme základné trojzvuky (kvintakordy) alebo štvorzvuky – septakordy. Školácky by nám mohli vzniknúť[protected] napr. takéto hmaty:

*

Hlavne harmonizačné funkcie – KADENCIA – trojzvuky

Trojzvukykadencia (hlavné harmonizačné funkcie), vytvorená na I. IV. a V. stupni

(základný tón = prima = červená farba, tercia = modrá farba, kvinta = zelená)

I. stupeň (tónika) C dur

IV. stupeň (subdominanta) F dur

V. stupeň (dominanta) G dur

*

Vedľajšie harmonizačné funkcie – trojzvuky

Trojzvuky vytvorené na ostatných stupňoch stupnice, čiže na II., III., VI. a VII. stupni sú (vedľajšie harmonizačné funkcie).

II.stupeň (Supertónika) Dmi

III. stupeň (vrchná medianta) Emi

IV. stupeň (spodná medianta) Ami

VII. stupeň (citlivý tón) Hmi5b

*

Hlavne harmonizačné funkcie – KADENCIA – švorzvuky

Štvorzvuky kadencia (hlavné harmonizačné funkcie), vytvorená na I. IV. a V. stupni

(základný tón = prima = červená farba, tercia = modrá farba, kvinta = zelená, septima = žltá)

I. stupeň (tónika) Cmaj7

IV. stupeň (subdominanta) Fmaj7

V. stupeň (dominanta – dominantný septakord) G7

*

Vedľajšie harmonizačné funkcie – štvorzvuky

Štvorzvuky vytvorené na ostatných stupňoch stupnice tj. na II., III., VI. a VII (vedľajšie harmonizačné funkcie)

II.stupeň (Supertónika) Dmi7

III. stupeň (vrchná medianta) Emi7

IV. stupeň (spodná medianta) Ami7

VII. stupeň (citlivý tón) Hmi7/5b

Všetko, čo vyššie vidíte zobrazené, nie je vždy v základnom tvare ( prima nie je najnižším tónom). V praxi hráme akordy častokrát v rôznych obratoch a polohách, ale obsahovo sú totožné, tj. prima, tercia, kvinta a septima sú v nich obsiahnuté.. Okrem toho, gitara má 6 strún a trojzvuky majú tri tóny, štvorzvuky majú štyri tóny (alebo tri, ak vynecháme kvintu, čo je v jazze bežný jav, ak sa jedná o čistú kvintu). S toho potom vyplýva, že aj chceme hrať akord cez všetkých 6 strún, budú niektoré tóny zdvojene, prípadne sa v akorde nachádzajú až 3x.

Celkový pohľad na notový materiál a záznam v TABe ponúka notovo-tabulatúrny zápis:

Nižšie na hmatníku vidíte rôznymi farbami zobrazené jednotlivé zharmonizované stupne stupnice C dur (3.zvuk alebo 4. zvuk) a pod hmatníkom sú tieto stupne v TABe a notách znázornené. (červená farba = Tónika, biela = Supertónika, modrá = horná medianta, bledomodrá = Subdominanta, zelená = Dominanta, fialová = spodná medianta = paralelný mol, žltá = citlivý tón)

*

Základné pojmy a postup je vysvetlený v nasledujúcom videu. Konkrétne inforácie o KADENCII nájdete v čase od 1:22 do 4:50 min.

*

*

Precvičujte základné trojzvuky – kvintakordy na všetkých stupňoch stupnice c dur (ionska) na susediacich trojiciach strún gitary:

I.Stupeň (základný tón) C dur (C-E-G) – červená farba

II. Stupeň Supertónika Dmi (D-F-A) – biela farba

III. Stupeň – vrchná medianta Emi (E-G-H) – modrá farba

IV. Stupeň Subdominanta F (F-A-c) – tyrkysová farba

V. Stupeň Dominanta G (G-H-d) – zelená farba

VI. Stupeň – spodná medianta (paralelný mol) Ami (A-c-e) – fialová farba

VII. Stupeň – citlivý tón Hmi5b (H-d-f) – žltá farba

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *