Harmónia – Dominantný septakord
|

Harmónia – Dominantný septakord

Dominantný septimový akord (septakord) – označenie V.7 alebo D7 je šštvorzvuk postavený na V. stupni durovej alebo harmonickej molovej tóniny. Vznikne tak, žže ku kvintakordu V. stupňa (na dominante) pridáme…