|

Transpozícia akordov typu Xmi / Ami6 / Ami7 v dvoch variantách

Dnes si ukážeme príklady transpozície akordov typu Xmi / Ami6 / Ami7 v dvoch variantách v popisnom obrázku nižšie:

Vyššie sú pod sebou znázornené štyri hmatníky:

1/ Základný hmat Ami a doplnené tóny pre hmaty Ami6 a Ami7 (akord leží v základnej polohe)

Ami = AC(1 – 3b – 5)

Ami6 = A – C – E – Fis  (1 – 3b – 5 – 6)

Ami7 = A – C – E – G  (1 – 3b – 5 – 7b)

2/ Hmat Hmi (ktorý vznikne posunutím hmatu Ami obr. 1/ o dva poltóny hore) a doplnené tóny pre hmaty Hmi6 a Hmi7 (akord leží od 2 polohy)

Hmi = HDFis  (1 – 3b – 5)

Hmi6 = H – D – Fis – Gis  (1 – 3b – 5 – 6)

Hmi7 = H – D – Fis – A  (1 – 3b – 5 – 7b)

3/ Hmat Ami (vo vyššej hmatovej variante) a doplnené tóny pre hmaty Ami6 a Ami7 (akord leží od 5 polohy – tóny detto ako1/)

4/ Hmat Hmi (vo vyššej hmatovej variante) a doplnené tóny pre hmaty Hmi6 a Hmi7 (akord leží od 7 polohy – tóny detto ako 2/)


 

Medzi akordami Ami a Hmi sú dva poltóny, tj. medzi nimi by sa nachádzal ešte Bbmi ( Bbmi6, Bbmi7) a nad Hmi by pokračoval hmat (Cmi (Cmi6, Cmi7). Celý chromatický sled by nasledoval po poltónoch takto:

Ami

A#mi (Bbmi) → Hmi → Cmi → C#mi (Dbmi) → Dmi → D#mi (Ebmi) → Emi → Fmi → F#mi (Gbmi) → Gmi →

G#mi (Abmi)

Akordy Ami (Ami6, Ami7) a Hmi (Hmi6 Hmi7) v druhej variante vychádzajú z hmatu Emi (Emi6, Emi7), ktorý je v základnej polohe.

 

 

 

 

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *