|

Diatonicka C dur a základný akord – Tonika C dur

WORKSHOP Dnes si ozrejmime súvzťažnosť medzi stupnicou a akordom – akordami na jednoduchom cvičení: Stupnica C dur diatonická dur (ionska) a tri základné (otvorené) hmaty akordu C dur. C diatonickú dur si môžete precvičovať podľa prstokladov doporučených v ľavom hornom indexe. Môžete ju precvičovať len v rámci rozsahu v oktáve (od „C“ po oktávové „C“), alebo v celom rozsahu všetkých 6-tich strún (od tónu „E“ na basovej strune „E“ po tón „G“ na melodickej strune „e1“)
*
*
1/ Na hornom obrázku v koláži na obrázku máte zobrazené tóny stupnice C dur (diatonická dur). Jednotlivé intervaly sú zobrazené farebne.  Aká farba zodpovedá ktorému intervalu nájdete tu:
 *
*
Zobrazené sú tóny stupnice v rámci jednej oktávy. Základné tóny (c) sú označené nielen červenou farbou ale aj s farebným obrysom.
*
Najnižším tónom “c” je tón “c” na strune “A” v 3-polohe (k 3 pražcu), označený oranžovým lemom. Oktávou k nemu je tón “c” zobrazený s bielym lemom na strune “h” v 1. polohe. Medzi nimi je vzdialenosť 12-poltónov.
*
Na strune basové a melodické „E“, “e” sú polo-priesvitne znázornené ešte tóny (D, E, F, G), ktoré dopĺňajú na plnú škálu tónov stupnice C dur v oblasti medzi 1 až 4 pražcom na hmatníku gitary. (Ak si všimnete, tak na obrázku je chybička – na strune „A“ v 2. polohe chýba polopriesvitne označené „H“)
*
Podrobnejšie infofmácie k diatonickej dur stupnici = ionsky modus (stavba a odvodenie) nájdete tu:
*
2/ Pri stupnici nájdete tri najpoužívanejšie základné otvorené kvintakordy C dur hmat-1, hmat-2 a hmat-3, opäť vidíte farebne označené jednotlivé intervaly zúčastnené v akorde a horné indexy, ľavý určuje interval (značenie intervalu) a pravý určuje prstoklad dohmatovej ruky, prsty 1 = ukazovák, 2 = prostredník, 3 = prstenník a 4 = malíček.
V každom z hmatov C dur vidíte rozmiestnenie intervalov (základného tónu = primy = červená, veľkej tercie = modrá a čistej kvinty = zelená. Ak si uvedené hmatn chytíte a aj zahráte, budete počuť odlišnosti v celkovom vyznení. je to dané tým aké intervaly a v akom počte sa celkove zúčastňujú na hmate. V durovom kvintakorde äako sme si vyššie napísali je základný tón, veľká tercia a čistá kvinta. To sú tri tóny, ale gitara má šesť strún! Takže ak chytáme hmat cez všetkých šesť strún, určite niektoré tóny akordu zdvojujeme alebo niekedy použijeme aj trikrát (v rôznych výškových variantoch – oktávach). Popíšeme si ako to je v príklade na obrázku:
C dur hmat1  – V tomto hmate vidíme dva základné tóny „C“ až tri tercie „E“ a jednu kvintu „G“. Je to s troch uvedených asi najpoužívanejší akord začínajúcich gitaristov 🙂
C dur hmat-2 – V tomto hmate vidíme  dva základné tóny „C“, dve tercie „E“ a dve kvinty „G“. Má teda vyvážený pomer jednotivých intervalov a preto tento akord znie zo všetkých troch uvedených „najkonsonantnejšie“ a „najkompaktnejšie“. Je to asi napoužívanejší akordy C dur v ovorenej forme u pokročilejších gitaristov.
C dur hmat-3 – V tomto hmate vidíme  tiež dva základné tóny „C“, dve tercie „E“ a dve kvinty „G“ ale inak použité -rozložené na hmatníku gitary. Na basových strunách „E – A“ znie nie moc pekná basová sexta medzi tónmi „E – C“ (ako pri hmate 1), ale zase zaujimavo (tak tvrdo – priamo) znie čistá kvinta medzi tónmi „C – G“ na strunách „h – e1“. Používa sa ale často sa na basovej strune „E“ najspodnejší tón nehrá.
Ako je to možné, že som v popise spomenul „sextu“ keď v úvode som popísal durový kvintakord, že sa skladá s primy, tercie a kvinty? Treba si pozrieť tému o obratoch intervalov, tu:
*
A tiež obraty kvintakordov, tu: https://mojagitara.com/obraty-kvintakordov/
*
Podrobnejšie info k diatonickým kvintakordom  (katalog akordov) nájdete tu:
 *
Podrobnejšie info k diatonickým kvintakordom  (katalog akordov) nájdete tu:
 *

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *