|

Ionska – ionsky modus – diatonická dur

V literatúre je tiež niekedy označovaná aj ako jónska. Túto stupnicu tvoria tóny základnej – pôvodnej diatonickej rady. Táto stupnica je zhodná s diatonickou durovou stupnicou a tvorí základ pre odvodenie všetkých dnešných 7-tónových stupníc. Poltónové vzdialenosti sú medzi II. a III. a tiež medzi VII. a VIII. stupni. Skladá sa z dvoch rovnakých tetrachordov, spodný „c1 – d1 – e1 – f1“ (vzorec: 2-2-1) a vrchný „g1 – a1 – h1 – c2“ (vzorec: 2-2-1), pričom medzi „c1 – c2“ je interval oktávy.

*
*
*
Tóny stupnice C ionska (diatonická dur) v jednej oktáve na klaviatúre piana:
*
piano-C_ionska
*
*
Pre pripomenutie najskôr uvádzam obrázok s farbami, ktoré sú pričlenené jednotlivým intervalom (stupňom).
*
*
Na hmatníku gitary vidíte zobrazené tóny diatonickej C dur stupnice:
*

 

Táto stupnica sa pre potreby získania vhodnej polohy pre spev častokrát transponuje, k čomu slúži kvintový (vľavo na obrázku nižšie) a kvartový kruh (vpravo na obrázku nižšie). Od „c“ po „cis“ pri kvintovom kruhu a od „c“ po „ces“ pri kvartovom kruhu v smere hodinových ručičiek, hovoríme o tzv. „praktických stupniciach„.
*
Ak si chcete pozieť detailný rozbor transpozícií tejto stupnice, kliknite na nižšie uvedené odkazy:
*
*
inštruktážne video: Stupnica C dur – základné prstoklady
*

*

Ionsky (Jonsky) modus (diatonická dur) cv-001 (od „C“)

*

Rozloženie a prstoklady C ionskej stupnice s farebným označením intervalov (prima = červená, sekunda = biela, tercia = modrá, kvarta = tyrkisová, kvinta = zelená, sexta = fialová, septima = žltá):

Ionsky modus (diatonická dur) farebné intervaly (#243)

Ionsky modus (diatonická dur) farebné intervaly (#240)

Rozloženie a prstoklady C ionskej stupnice s označením základného tónu C – červená farba (#160):

Rozloženie a prstoklady C ionskej stupnice s označením základného tónu A – červená farba (#335):

inštruktážne video – Modálne septatoniky

https://www.youtube.com/watch?v=wbpWAv2BOKo

Superhmatník a modálne stupnice

https://www.youtube.com/watch?v=cUX5WY1NFkU

Ďalšie sedemtónové modálne stupnice:

dorska – dorsky modus

frygicka – frygicky modus

lydicka – lydicky modus

mixolydicka – mixolydicky modus

aiolska – aiolsky modus / diatonická mol

lokricka – lokricky modus

*

Podobné články

5 Comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *