|

Kvintakord molový (Xmi)

*
piano_Cmi-ztv

 

V schéme vyššie je zobrazený kvintakord C mol (Cmi). Tento môžeme odvodiť napr. zo stupnice C mol od jej I. stupňa.

C – D – Es – F – G – As – B – c – d – es – f …

 

Alebo zo stupnice B dur od jej II. stupňa:

… B – C – D – Es – F – G – As – B – c – d – es …

 

Odvodenie tohto akordu je možné aj od iných stupníc, obsahujúcich tóny c-es-g. Interval malej tercie medzi prvým (primou) a druhým (terciou) tónom molového kvintakordu určuje jeho zvukový charakter. Tento znie mäkko, ľubozvučné a smutnejšie. Vytvára pocit pokoja. Môže sa označovať ako molový, mäkký, malý.

Zo stupnice C dur by sme mohli odvodiť tri molové kvintakordy:

od II. stupňa D mol Dmi = D – F – A, III. stupňa E mol Emi = E – G – H a od VI. stupňa A mol: Ami = A – c – e .

… C – D – E – F – G – A – H – c – d – e – f …

… C – D – E – F – G – A – H – c – d – e – f …

… C – D – E – F- G – A – H – c – d – e – f …

*

Ak dodržíme uvedené intervalové vzdialenosti (intervalovú skladbu), môžeme molový kvintakord vytvárať aj od iných základných tónov s využitím chromatickej rady: c – cis (des) – d – dis (es) – e – f – fis (ges) – g – gis (as) – a – b – h.

základný tón – čistá prima (1) = červená  veľká tercia akordu (3) = modrá  čistá kvinta akordu (5) = zelená 
*
Na tomto linku si môžete pozrieť niektoré hmaty molového kvinatkordu v systéme CAGED:

 

*

Molový kvintakord (Xmi)

*

Transpozícia otvoreného Emi

*

Transpozícia otvoreného Ami

*

Transpozícia otvoreného Dmi

*

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *