Polohy molových kvintakordov CAGED

Téma, ktorá rieši polohy základných foriem molových kvintakordov patrí k problematike o systéme CAGED. Pri tomto môžeme hovoriť o CAGED (mi) pričom mi =  molový kvintakord. Tak ako sme si ukázali posun durového kvintakordu (CAGED) od základnej (otvorene) formy smerom hore po hmatníku, tak aj pri  molových kvintakordoch budeme postupovať rovnako.

Dole nižšie sú uvedené interaktívne hmatníky ktoré idú v poradí podľa systému CAGED – tj. na prvom hmatníku je odvodenie polôh molového kvintakordu Cmi v základnej forme. Ďalší hmatník popisuje rovnakú situáciu ale pri septakorde Ami, potom Gmi, Emi a nakoniec Dmi.

Ešte jeden postreh pri týchto akordových hmatoch (ale platí to všeobecne) – sú hmaty, ktoré ak prísne odvodzujeme systémom CAGED, tak sú proste nechtateľné, hoci sa teoreticky na hmatníku odvodiť dajú. Tak som v tejto časti na pár takýchto situácií poukázal – v týchto prípadoch sú dohmaty prstov zobrazené len oválom, bez farebnej výplne a s textom pri hmatníku „nechytatneľný hmat“ (napr. hneď prvý hmatník (33) situácia 4/6, alebo hmatník 39 situácia 3/6 atď.)

Na každom hmatníku je ako prvé vyobrazenie tónov predmetného molových kvintakordoch v polohách 1 až 15. Oranžové šípky potom prepínajú náhľady na jednotlivé polohy (hmaty) po hmatníku smerom nahor k vyšším polohám. Pod každým náhľadom je stručný popis situácie.

*
Superhmatník 33 (Zobrazenie od základného tvaru „C“)

Superhmatník 39 (Zobrazenie od základného tvaru „A“)

Superhmatník 84 (Zobrazenie od základného tvaru „G“)

Superhmatník 149 (Zobrazenie od základného tvaru „E“)

Superhmatník 147 (Zobrazenie od základného tvaru „D“)

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *