C A G E D systém

C→A→G→E→D systém využíva opakujúci sa princíp odvodenia vyššie položených obratov (polôh) akordov na gitarovom hmatníku. Toto sa dá využiť nielen pri odovdzovaní vyššie položených obratov (polôh) akordov ale aj pri sólovaní (napr. pri použití arppéggií – rozklad akordov) ale aj celkove pri orientácii na hmatníku.

caged-obr

Systém CAGED vychádza z toho, že všetky kvintakordy (akordy, ktoré obsahujú tri tóny = durové, molové zmenšené a zväčšené) sa väčšinou dajú chytiť v 5 rôznych tvaroch. Tieto tvary akordov sa nazývajú “akordické tvary”. Na začiatok si to rozoberieme na príklade C durového kvintakordu. Tému si rozdelíme na dve časti:

1/ Základný popis a odvodenie

2/ Príklady a využitie

caged systém - oddelene farebne

*

1/ Základný popis a odvodenie

Vždy vychádzame s najnižšie položeného akordu tzv. základnej – otvorenej formy (pri tejto forme väčšinou znejú aj prázdne – nedohmátnuté struny). Popíšme si tieto základné (otvorené) polohy (formy) na durovom kvintakorde:

*

Základný otvorený hmat C dur

https://mojagitara.com/transpozicia-otvoreneho-kvintakordu-c-dur/

Ale aby bol tento hmat hrateľný tromi prstami tak vypúšťame dohmat na basovej strune „E“. Tým pádom sa stáva najjednoduchším variantom základná forma akordu C dur – obrázok nižšie. Na obrázku vidíme, že pri tomto akorde znejú  naprázdno struny E, G, e1.

zakl-tvar_Cdur

CAGED_sledx

*

Základný otvorený hmat A dur

https://mojagitara.com/transpozicia-otvoreneho-kvintakordu-a-dur/

Nižšie na obrázku vidíme, že pri tomto akorde A dur znejú naprázdno struny E, A, e1.

zakl-tv_Adur

AGEDC_sledx

*

Základný otvorený hmat G dur

https://mojagitara.com/transpozicia-otvoreneho-kvintakordu-g-dur/

Nižšie na obrázku vidíme, že pri tomto akorde G dur znejú naprázdno struny D, G, h.

zakl-tv_Gdur

GEDCA_sledx-1

*

Základný otvorený hmat E dur

https://mojagitara.com/transpozicia-otvoreneho-kvintakordu-e-dur/

Nižšie na obrázku vidíme, že pri tomto akorde E dur znejú naprázdno struny E, h, e1.

zakl-tv_Edur

EDCAG_sledx-1

*

Základný otvorený hmat D dur

https://mojagitara.com/transpozicia-otvoreneho-kvintakordu-d-dur/

Nižšie na obrázku vidíme, že pri tomto akorde D dur znejú naprázdno struny A, D, a struna basové E sa nehrá.

zakl-tv_Ddur

DCAGE_sled

Detailnejšie a viac hmatov durového kvintakordu nájdete tu:

https://mojagitara.com/polohy-duroveho-kvintakordu/

*

Na obrázku nižšie môžete vidieť 5 rôznych základných tvarov hmatov C durového kvintakordu – každý je na tomto obrázku (kôli názornosti) zobrazený inou farbou. Červenou je zobrazený základný hmat – tvar „C“, fialovou je zobrazený hmat – tvar „A“, zelenou je zobrazený hmat „G“, modrou je zobrazený hmat „E“ a bielou je zobrazený hmat „D“.

caged systém - oddelene farebne

Ešte názornejšie to vidíte označené na obrázku nižšie – forma – tvar hmatu:

cagedx_slucky

*

Na dvoch vyššie zobrazených obrázkoch sme farbu využili kôli názornosti. Na dvoch nižšie zobrazených obrázkoch si ukážeme intervalovú skladbu v hmatoch tak, ako si ju zobrazujeme v našej škole:

červené = prima,    modrá = tercia   a   zelená = kvinta:

CAGED system s farebným označením intervalov

CAGED-farxx_slucky

*

Spoločný dvoj-obrázok (horný = rozlíšenie podľa farieb, spodný = s farebným označením intervalov):

caged systém dva hmatníky na porovnanie

*

V príklade akordu C dur je základným (otvoreným) tvarom vzor „C„.  1.poloha je vzor „A„, 2.poloha je vzor „G“, 3.poloha je vzor „E“ a 4.poloha je vzor „D“:

5-tvarov_akordov_

Pre úplnú názornosť vo vnútri žltých oblastí, môžete vidieť základné tvary cez ktoré prechádzame: C – tvar, A – tvar, G – tvar, E – tvar a D – tvar.

5-tvarov_akordov__

Ak sa pozriete na obrázok nižšie smerom vodorovne a postupne nadol, môžete vidieť horizontálny sled prvých akordov. Ak sa pozriete na obrázok vertikálne (náhľady na každom obrázku vľavo), uvidíte prvé vertikálne náhľady a uvidíte, že sú to isté.

*

2/ Príklady a využitie

C→A→G→E→D

Ako otvorená forma je tvar „C“ a smerom nahor po hmatníku nasledujú tvary: A-G-E-D.

zakl-tvar_Cdur

caged systém - oddelene farebne

*

A→G→E→D→C

Ako otvorená forma je základný tvar „A“ a smerom nahor po hmatníku nasledujú tvary: G-E-D-C.

zakl-tv_Adur

A-G-E-D-C

*

G→E→D→C→A

Ako otvorená forma je základný tvar „G“ a smerom nahor po hmatníku nasledujú tvary: E-D-C-A.

zakl-tv_Gdur

G-E-D-C-A

E→D→C→A→G

Ako otvorená forma je základný tvar „E“ a smerom nahor po hmatníku nasledujú tvary: D-C-A-G.

zakl-tv_Edur

E-D-C-A-G

*

D→C→A→G→E

Ako otvorená forma je základný tvar „D“ a smerom nahor po hmatníku nasledujú tvary: C-A-G-E.

zakl-tv_Ddur

D-C-A-G-E

*

Príklad s hmatom Bb dur:

Na obrázku nižšie vidíme najnižšie umiestnený hmat Bbdur (fialová farba). Ak sa lepšie pozrieme na tvar hmatu, hneď ho vieme zaradiť – je to tvar „A“ (fialové elipsy). Náš systém funguje na princípe C→A→G→E→D.

Z toho vyplýva, že po tvare „A“ (fialová) nasleduje tvar“G“ (zelená), potom tvar „E“ (modrá), potom tvar „D“ (biela) a najvyššie umiestnený (do oktávy) tvar „C“ (červená).

Celý cyklus v podstate rotuje: C→A→G→E→D / C→A→G→E→D / C→A→G→E→D a môžeme začínať s hociktorého miesta (tvaru).

AGEDC_Bdurxx_

*

Príklad s hmatom Ab dur:

Na obrázku nižšie vidíme najnižšie umiestnený hmat Abdur (zelená farba). Ak sa lepšie pozrieme na tvar hmatu, hneď ho vieme zaradiť – je to tvar „G“ (zelené elipsy). Náš systém funguje na princípe C→A→G→E→D.

Z toho vyplýva, že po tvare „G“ (zelená) nasleduje tvar „E“ (modrá), potom tvar „D“ (biela), potom tvar „C“ (červená) a najvyššie umiestnený (do oktávy) tvar „A“ (fialová).

Celý cyklus v podstate rotuje: C→A→G→E→D / C→A→G→E→D / C→A→G→E→D a môžeme začínať s hociktorého miesta (tvaru).

As-durxx_caged_

*

Príklad s hmatom F dur:

Na obrázku nižšie vidíme najnižšie umiestnený hmat Fdur (modrá farba). Ak sa lepšie pozrieme na tvar hmatu, hneď ho vieme zaradiť – je to tvar „E“ (modré elipsy). Náš systém funguje na princípe C→A→G→E→D.

Z toho vyplýva, že po tvare „E“ (modrá) nasleduje tvar „D“ (biela), potom tvar „C“ (červená), potom tvar „A“ (fialová) a najvyššie umiestnený (do oktávy) tvar „G“ (zelená).

Celý cyklus v podstate rotuje: C→A→G→E→D / C→A→G→E→D / C→A→G→E→D a môžeme začínať s hociktorého miesta (tvaru).

F-durxx_caged_

*

Príklad s hmatom Eb dur:

Na obrázku nižšie vidíme najnižšie umiestnený hmat Ebdur (biela farba). Ak sa lepšie pozrieme na tvar hmatu, hneď ho vieme zaradiť – je to tvar „D“ (biele elipsy). Náš systém funguje na princípe C→A→G→E→D.

Z toho vyplýva, že po tvare „D“ (biela) nasleduje tvar „C“ (červená), potom tvar „A“ (fialová), potom tvar „G“ (zelená) a najvyššie umiestnený (do oktávy) tvar „E“ (modrá).

Celý cyklus v podstate rotuje: C→A→G→E→D / C→A→G→E→D / C→A→G→E→D a môžeme začínať s hociktorého miesta (tvaru).

Ebdur_cagedx

*

Príklad s hmatom C# dur:

Na obrázku nižšie vidíme najnižšie umiestnený hmat C#dur (červená farba). Ak sa lepšie pozrieme na tvar hmatu, hneď ho vieme zaradiť – je to tvar „C“ (červené elipsy). Náš systém funguje na princípe C→A→G→E→D.

Z toho vyplýva, že po tvare „C“ (červená) nasleduje tvar „A“ (fialová), potom tvar „G“ (zelená), potom tvar „E“ (modrá) a najvyššie umiestnený (do oktávy) tvar „D“ (biela).

Celý cyklus v podstate rotuje: C→A→G→E→D / C→A→G→E→D / C→A→G→E→D a môžeme začínať s hociktorého miesta (tvaru).

Cis_CAGEDx

*

Tipy na niektoré ďalšie možné vlastné cvičenia

Zahrajte jeden akord v základnej otvorenej forme – molový (durový, zmenšený alebo zväčšený) a nájdite všetky jeho tvary na hmatníku – nemusia to byť akordy cez všetky struny.

Vyberte si nejakú vašu obľúbenú pieseň a z nej vypíšte akordovú postupnosť, alebo jej časť. Potom vyskúšajte použiť namieste základnej formy aj iné tvary príslušných akordov vo vyšších polohách.

*

Doporučené linky:

https://mojagitara.com/caged-system-na-interaktivnom-hmatniku/

https://mojagitara.com/hmaty-zakladnych-otvorenych-foriem-akordov-dur-a-mol/

https://appliedguitartheory.com/lessons/caged-guitar-theory-system/

https://guitarquarter.com/guitar/caged-system-for-guitar-play-chords-across-the-entire-fretboard/

https://onlineguitarbooks.com/caged-guitar-system/

https://sk.pinterest.com/pin/162833342753219961/

*

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *