| |

Superhmatník – základný popis

Najskor si ukážeme základný popis zobrazenia hmatníku gitary kde vidíme to najpodstatnejšie: struny gitary, sedlový (nultý) pražec, polohy (pozície), ktoré sa nachádzajú medzi jednotlivými pražcami a orientačné značky. Pred prvým pražcom (myslené zľava) sa nachádza prvá poloha (pozícia), pred druhým pražcom druhá poloha (pozícia) atď…

*

Superhmatník (je virtuálny hmatník s viacerými funkciami a zobrazeniami) a predstavuje pomôcku pre znázornenie rôznych situácií na hmatníku gitary. Virtuálna simulácia rôznych nastavení a zobrazení ponúka rýchlejšie pochopenie a zvládnutie teoretických znalostí spojených s hmatníkom gitary a tiež lepšie buduje obrazovú pamäť pre zapamätanie si tónov na hmatníku.

*

Hlavné funcie a zobrazenia:
1/ elipsovité ovály (elipsy) = zobrazenie dohmatov na hmatníku
2/ základné určenie intervalovpodľa farby
3/ pravý horný index = číslovanie (používanie) prstov ľavej (dohmatovej) ruky – doporučený prstoklad
4/ ľavý horný index = presné určenie intervalu v danej stupnici alebo akorde (k základnému tónu prime)
5/ znaky – upresňujú detaily hry alebo techniky.

*

Nový virtuálny hmatník na stránkach gitarovej univerzity MojaGitara.com – s farebným označením intervalov pričom: prima = červená, sekunda = biela, tercia = modrá, kvarta = tyrkisová, kvinta = zelená, sexta = fialová, septima = žltá. (uvedený hmatník robrazuje rozloženie a prstoklady C ionskej stupnice):

Ako bolo vyššie už spomenuté, základné určenie intervalov je podľa farby. Detailne určenie – popisuje ľavý horný index nad každým dohmatom tónu (popis ľaveho horneho indexu):

*

*

Podobné články