Linky na videa – You Tube – MojaGitara

Na tejto stránke budú postupne zozbierané všetky linky videí, ktoré budú postupne na tento kanál nahraté:

You Tube – MojaGitara

______________________________________

Video ukážky kanálu MojaGitara.com

GUMM – Kupujeme gitaru
https://www.youtube.com/watch?v=FBpM8–WWNQ

GUMM – Starostlivosť o gitaru
https://www.youtube.com/watch?v=slPrGgtDDJ8

GUMM – Konštrukcia gitary
https://www.youtube.com/watch?v=mfFnBQfHwCo

GUMM – Nastavenie funkčnych prvkov
https://www.youtube.com/watch?v=ptn9NnL7X6g

GUMM – Rozloženie tónov na hmatníku
https://www.youtube.com/watch?v=mkGUTVDaB9U

GUMM – Ladenie gitary
https://www.youtube.com/watch?v=TKUFhIWPVsc

GUMM – Struny na gitare
https://www.youtube.com/watch?v=JHoeFm6nHfo

GUMM – Výmena strún na gitare
https://www.youtube.com/watch?v=7qmGP8PREpQ

GUMM – Zámena strún na klasickej gitare
https://www.youtube.com/watch?v=hckmq8-n16o

GUMM – Základné pravidlá pri hre na gitare
https://www.youtube.com/watch?v=peffjaEVGgo

GUMM – Ľavá a Pravá ruka – prípravne cvičenia
https://www.youtube.com/watch?v=cjHAM4tTmao

GUMM – Basic cvičenia pravej ruky
https://www.youtube.com/watch?v=eLK5FESjVG8

GUMM – Basic cvičenie Pravej ruky PR-5 Finger style
https://www.youtube.com/watch?v=snB8y6tfOrg

GUMM – Basic cvičenia 1 až 4 ľavá ruka
https://www.youtube.com/watch?v=g3taZLJ8Jgc

GUMM – Basic cvičenia 5 až 10 ľavá ruka
https://www.youtube.com/watch?v=37syEcv2o_E

GUMM – Basic cvičenia 11 až 15 ľavá ruka
https://www.youtube.com/watch?v=DsEgpegA_98

GUMM – Gitarové techniky – Sklz (Slide)
https://www.youtube.com/watch?v=zXrq51oiHsI

GUMM – Gitarové techniky – Priklep (Hammer-on)
https://www.youtube.com/watch?v=WQpDyq7A4N4

GUMM – Gitarové techniky – uvoľnenie (Pull-off)
https://www.youtube.com/watch?v=mCBmTF8xxGo

GUMM – Gitarové techniky – trilok
https://www.youtube.com/watch?v=vI2P5N-qF70

GUMM – Gitarové techniky – tremolo
https://www.youtube.com/watch?v=PCGdyGekv1M

GUMM – Gitarové techniky – Vibráto
https://www.youtube.com/watch?v=g12LM5gv8Sw

GUMM – Gitarové techniky – Vytiahnutie (Bend)
https://www.youtube.com/watch?v=k9I2VSX3X_4

GUMM – Gitarové techniky – Legato (Viazane)
https://www.youtube.com/watch?v=cRnVrFgAG08

GUMM – Gitarové techniky – Tlmenie (Mute)
https://www.youtube.com/watch?v=f3ZI4S6u9H8

GUMM – Gitarové techniky – Prirodzené flažolety (Natural harmonics)
https://www.youtube.com/watch?v=hS8y3KqfjP4

GUMM – Gitarové techniky – Natural harmonics nad 12 pražcom
https://www.youtube.com/watch?v=Wu1w3glw2AQ

GUMM – Gitarové techniky – Natural harmonics nad 7 pražcom
https://www.youtube.com/watch?v=8EPci7a5hJ8

GUMM – Gitarové techniky – Natural harmonics nad 5 pražcom
https://www.youtube.com/watch?v=NkaNqOQt3jU

GUMM – Gitarové techniky – Natural harmonics – sled tónov – akustická gitara
https://www.youtube.com/watch?v=f6F8CxpOlMI

GUMM – Gitarové techniky – Natural harmonics sled tónov elektrická gitara
https://www.youtube.com/watch?v=aba4UAVpKIY

GUMM – Gitarové techniky – Flažolety vytvárané ľahkým dotykom – Light Touch harmonics
https://www.youtube.com/watch?v=8riqQKIK0EY

GUMM – Gitarové techniky – Flažolety klasického štýlu – Classical style harmonics
https://www.youtube.com/watch?v=dgpjfK-OQu8

GUMM – Basic cvičenie LR-16 – Horizontálny pohyb po strunách
https://www.youtube.com/watch?v=kFUZapiOHSo

GUMM – Gitarové rytmy – 2/4 Fox – v slede akorodov
https://www.youtube.com/watch?v=cW8Rv3WC-xc

GUMM – Gitarové rytmy – 4/4 foxtrot varianta1 – v slede akorodov
https://www.youtube.com/watch?v=jBPctidIOes

GUMM – Gitarové rytmy – 4/4 pochod – v slede akorodov
https://www.youtube.com/watch?v=v_s_IcACf_8

GUMM – Gitarové rytmy – 4/4 foxtrot varianta 2 – v slede akorodov
https://www.youtube.com/watch?v=04FplyqXYOM

GUMM – Gitarové rytmy – 4/4 tango (staccato) – v slede akordov
https://www.youtube.com/watch?v=s1lPfCMkAxI

GUMM – Gitarové rytmy – 4/4 beginue varianta1 – v slede akordov
https://www.youtube.com/watch?v=l8j00QYVZJc

GUMM – Gitarové rytmy – 4/4 beginue varianta2 – v slede akordov
https://www.youtube.com/watch?v=nIIBTB7blhk

GUMM – Gitarové rytmy – Modern varianta1 – v slede akordov
https://www.youtube.com/watch?v=Y1oFl6_A2Hg

GUMM – Gitarové rytmy – Modern varianta1
https://www.youtube.com/watch?v=8G33lWxQSO4

GUMM – Gitarové rytmy – 4/4 pochod
https://www.youtube.com/watch?v=pENIwZ7QL24

GUMM – Gitarové rytmy – 2/4 fox
https://www.youtube.com/watch?v=Q7xf271Brsc

GUMM – Gitarové rytmy – 4/4 foxtrot varianta1
https://www.youtube.com/watch?v=b4WuF_iqi3c

GUMM – Gitarové rytmy – 4/4 foxtrot varianta2
https://www.youtube.com/watch?v=RrgL3eNSvdA

GUMM – Gitarové rytmy – Tango
https://www.youtube.com/watch?v=yoQs2gS5-_w

GUMM – Gitarové rytmy – Valčík varianta1
https://www.youtube.com/watch?v=kGRlTWxFQlQ

GUMM – Gitarové rytmy – Valčík varianta2
https://www.youtube.com/watch?v=hAHBcoBKZAg

GUMM – Gitarové rytmy – Valčik finger style – 3 varianty
https://www.youtube.com/watch?v=hGxbEu6f2mM

GUMM – Gitarové rytmy – Beginue varianta1
https://www.youtube.com/watch?v=DIMQg7CO5s8

GUMM – Gitarové rytmy – Beginue varianta2
https://www.youtube.com/watch?v=ng51yOGanI0

GUMM – Gitarové rytmy – Western shuffle
https://www.youtube.com/watch?v=4orlULwwVH8

GUMM – Gitarové rytmy – Rytmické cvičenie 2/4 a 4/4 Ami – Emi finger style
https://www.youtube.com/watch?v=CpsPpq-6NMk

GUMM – INTRO https://mojagitara.com
https://www.youtube.com/watch?v=0Ra3THH_tgM

GUMM – Základné Rytmy – 1.časť
https://www.youtube.com/watch?v=f6fR1hzp4Zg

GUMM – Gitarové brnkátko – plectrum
https://www.youtube.com/watch?v=tnGsZTwur7A

GUMM – Gitarový kapodaster 1.časť
https://www.youtube.com/watch?v=ux1_T9ByiyA

GUMM – Gitarový kapodaster 2.časť
https://www.youtube.com/watch?v=_zrBtcQu8VY

GUMM – Gitarové rytmy – Osem rytmov v jednom akordovom slede
https://www.youtube.com/watch?v=HuE67eqKGEA

GUMM – Cvičenia v rozšírených pozíciach
https://www.youtube.com/watch?v=QQQ4h88uMUQ

GUMM – Stupnice a Akordy – cvičenia
https://www.youtube.com/watch?v=PI8vaN31Ao4

GUMM – Durové akordové kadencie
https://www.youtube.com/watch?v=wke057ay9P8

GUMM – Molové akordové kadencie
https://www.youtube.com/watch?v=eiU9SBJVLvA

GUMM – 12 strunová gitara – 1.časť
https://www.youtube.com/watch?v=wZnqBfJlG8o

GUMM – 12 strunová gitara – 2.časť
https://www.youtube.com/watch?v=RhT2KN7kbMM

GUMM – 12 strunová gitara – 3.časť
https://www.youtube.com/watch?v=YI31EUUEtCA

GUMM – Alternatívne ladenia – ukážky
https://www.youtube.com/watch?v=K0-MT18c66g

GUMM – Ladenie prirodzenými flažoletmi
https://www.youtube.com/watch?v=i4x1QVtqgEY

GUMM – Stupnice – Bluesová pentatonika a hexatonika
https://www.youtube.com/watch?v=uL9YpP9sksE

GUMM – Bluesová pentatonika – polohy na hmatniku
https://www.youtube.com/watch?v=3tvD8otVCtA

GUMM – Stupnice – Bluesová hextatonika – niekoľko cvičení
https://www.youtube.com/watch?v=CsEI_YdzqeQ

GUMM – Stupnice – Bluesová hexatonika – polohy na hmatníku
https://www.youtube.com/watch?v=XmV1LGmiu00

GUMM – Orientacia na hmatniku – odvodenie od C – základne intervaly
https://www.youtube.com/watch?v=_AkR0k6DGkc

GUMM – Stupnica C dur – základné prstoklady
https://www.youtube.com/watch?v=xHgiuFUgcrA

GUMM – Harmonické dvojhlasy v C dur na strunach e-h-g
https://www.youtube.com/watch?v=kquYMxfPZ0Y

GUMM – Stupnice – Lydický modus 1.časť
https://www.youtube.com/watch?v=QWMetqT4FIM

GUMM – Stupnice – Lydický modus 2.časť
https://www.youtube.com/watch?v=ywzpXJfCqVE

GUMM – Stupnice – A mixolydicka – akord A7
https://www.youtube.com/watch?v=00abCSzZh6M

GUMM – Stupnice – Lydický modus 3.časť
https://www.youtube.com/watch?v=Dr8swFgYxc4

GUMM – Superhmatník a modálne stupnice
https://www.youtube.com/watch?v=cUX5WY1NFkU

GUMM – Stupnice – Modálne septatoniky
https://www.youtube.com/watch?v=wbpWAv2BOKo

GUMM – Harmonická a Melodická molová stupnica
https://www.youtube.com/watch?v=S0uwq_Xn8Jg

GUMM – Cigánske stupnice
https://www.youtube.com/watch?v=RSBrXwI48nU

GUMM – Symetrická – zmenšená stupnica
https://www.youtube.com/watch?v=6ZyRruWygH8

GUMM – Harmonická mol a cigánska dur španielska – paralelné stupnice
https://www.youtube.com/watch?v=dwr_TqitC60

GUMM – Gitarové techniky – Pick hand harmonics
https://www.youtube.com/watch?v=UKEvKqAKFvw

GUMM – Niekoľko cvičení arpeggio technikou
https://www.youtube.com/watch?v=UoNNzigMDj0

GUMM – Koordinačné cvičenie v 4 polohe
https://www.youtube.com/watch?v=TVCruZGDqzE

GUMM – Elektrická gitara – popis
https://www.youtube.com/watch?v=t2p-naS7SN4

GUMM – Kvintakordy – trojzvuky – úvod
https://www.youtube.com/watch?v=qyxw8H7xMUk

GUMM – Elektro-akustická gitara – popis
https://www.youtube.com/watch?v=LhznyabTD2g

GUMM – Akordy – Durový kvintakord (X)
https://www.youtube.com/watch?v=mQPKSe99x_Y

GUMM – Akordy – Kvintakord zmenšený (Xmi5b)
https://www.youtube.com/watch?v=3y8UxWXswXI

GUMM – Akordy – Zväčšený kvintakord (X+)
https://www.youtube.com/watch?v=A3cZxFw7KfU

GUMM – Akordy – Molový kvintakord (Xmi)
https://www.youtube.com/watch?v=r3_GBxCgFXg

GUMM – Akordy – Odvodenie akordov od A v základnej polohe
https://www.youtube.com/watch?v=dd5isBEnPHs

GUMM – Akordy – Alterovaný tvrdo zmenšený kvintakord (X5b)
https://www.youtube.com/watch?v=3SKfv2M1grI

GUMM – Štúdio Marianguitar – letné gitarové kurzy
https://www.youtube.com/watch?v=SoxLKLuq2aE

GUMM – Gitarové rytmy – Základné rytmy – 2.časť
https://www.youtube.com/watch?v=E31M8avA6B4

GUMM – Akordy – Odvodenie akordov s otvoreného A dur
https://www.youtube.com/watch?v=OCfozC-Tz_8

GUMM – Akordy – Odvodenie akordov s otvoreného D dur
https://www.youtube.com/watch?v=lMTeUtWw1rA

GUMM – Akordy – Odvodenie akordov s otvoreného E dur
https://www.youtube.com/watch?v=lXUMKv5IH2M

GUMM – Akordy – Odvodenie akordov s otvoreného G dur
https://www.youtube.com/watch?v=_m4FbIlpb0c

GUMM – Akordy – Odvodenie akordov s otvoreného C dur
https://www.youtube.com/watch?v=l_k8bEa0HCs

GUMM – Akordy – Transpozícia otvoreného E dur
https://www.youtube.com/watch?v=Jzuw69QLf44

GUMM – Akordy – Transpozícia otvoreného A dur
https://www.youtube.com/watch?v=w0WhLhsp6C0

GUMM – Akordy – Transpozícia otvoreného D dur
https://www.youtube.com/watch?v=6-BDdPmhX4o

GUMM – Akordy – TranspozÍcia otvoreného C dur
https://www.youtube.com/watch?v=ssueUOHt-2c

GUMM – Akordy – Transpozícia otvoreného G dur
https://www.youtube.com/watch?v=K_VWPM-eQYQ

GUMM – Akordy – Transpozícia otvoreného Emi
https://www.youtube.com/watch?v=AbV7pDAOWAM

GUMM – Akordy – Transpozícia otvoreného Ami
https://www.youtube.com/watch?v=QdHRmz3ON8w

GUMM – Akordy – Transpozícia otvoreného Dmi
https://www.youtube.com/watch?v=Kgt7uNz-eWI

GUMM – Akordy – Transpozícia a barré akordy
https://www.youtube.com/watch?v=qIzrAbkvRcY

GUMM – Akordy – Nácvik základných barré hmatov
https://www.youtube.com/watch?v=uSOTM9WJ0YY

GUMM – Stupnice – Bluesová osemtonová stupnica – Typ A
https://www.youtube.com/watch?v=G17LHmZxkFk

GUMM – Stupnice – Bluesová osemtonová stupnica – Typ B
https://www.youtube.com/watch?v=Awwx1YeonVc

GUMM – Stupnice – Bluesová osemtonová stupnica – Typ C
https://www.youtube.com/watch?v=-hK4jlIDfdo

GUMM – Blues – ukážka 01
https://www.youtube.com/watch?v=mTGAf5Zssmk

GUMM – Blues – ukážka 02
https://www.youtube.com/watch?v=RK_Uqrdr00g

GUMM – Blues – ukážka 03
https://www.youtube.com/watch?v=SiV8NLmXSis

GUMM – Blues – ukážka 04
https://www.youtube.com/watch?v=Rsb69etWaZY

GUMM – Blues – ukážka 05
https://www.youtube.com/watch?v=jNHqy-i6nU8

GUMM – Harmonizácia Základnej diatonickej rady
https://www.youtube.com/watch?v=zAYKRJOpc40

GUMM – Symetria dominantných septakordov
https://www.youtube.com/watch?v=6ztpGuFOQtc

GUMM – Gitarové cvičenia – song Dmaj7
https://www.youtube.com/watch?v=aIaPhA-EDDs

GUMM – Gitarové cvičenia – Arpéggio – sled akordov A – H – E
https://www.youtube.com/watch?v=l-pAYTkM3sw

GUMM – Gitarové techniky – Tapping s rytmikou
https://www.youtube.com/watch?v=y7BXOfgkrK4

GUMM – Gitarové cvičenia – Niekoľko osminových a šestnástinových cvičení
https://www.youtube.com/watch?v=50Gg_KKkAo0

GUMM – Gitarové cvičenia – Cvičenie trilkov v Cdur
https://www.youtube.com/watch?v=CL0fLE5NCHk

GUMM – Gitarové cvičenia – Niekoľko triolových a šestnástinových cvičení
https://www.youtube.com/watch?v=lj0bFv40v9k

GUMM – Gitarové techniky – Základy hry Arpeggio and sweep picking
https://www.youtube.com/watch?v=SaYRyzcCXYI

GUMM – Arpeggio Emi and Sweep picking RH (to isté ako: Základy hry Arpeggio and sweep picking)
https://www.youtube.com/watch?v=Qb85NT_Dxq0

GUMM – Arpeggio Cmaj9 na strunách A-d-g
https://www.youtube.com/watch?v=PtvVQ113KWo

GUMM – Arpeggio Dmi9 na strunách A-d-g
https://www.youtube.com/watch?v=OQobcJPMA5Q

GUMM – Arpeggio Emi9b na strunách A-d-g
https://www.youtube.com/watch?v=4GuKIAywiDo

GUMM – Arpeggio Fmaj9 na strunách A-d-g
https://www.youtube.com/watch?v=FAb21FD_2Yk

GUMM – Arpeggio G9 na strunách A-d-g
https://www.youtube.com/watch?v=tyg3FoDJEHs

GUMM – Arpeggio Ami9 na strunách A-d-g
https://www.youtube.com/watch?v=Zy7p_mFD9WQ

GUMM – Arpeggio Hmi9/5b na strunach A-d-g
https://www.youtube.com/watch?v=cxvn7EulmBo

GUMM – Arpeggio – A6 od kvinty na strunách g-h-e
https://www.youtube.com/watch?v=eVbP5Li3npI

GUMM – Arpeggio Disdim9b na strunách g-h-e
https://www.youtube.com/watch?v=gUswf1S_O9Y

GUMM – Arpeggio Ddim na strunách g-h-e
https://www.youtube.com/watch?v=TRnFpCuDeuA

GUMM – Arpeggio A6 od tercie na strunách g-h-e
https://www.youtube.com/watch?v=_f20OwqzSQc

GUMM – Arpeggio Cdim na strunách g-h-e
https://www.youtube.com/watch?v=YYb6SMXB-vk

GUMM – Arpeggio G6 od tercie na strunách g-h-e
https://www.youtube.com/watch?v=TjeIlOLpKhE

GUMM – Arpeggio Hbdim na strunách g-h-e
https://www.youtube.com/watch?v=peMQ9oAeCOM

GUMM – Arpeggio A6 na strunách g-h-e
https://www.youtube.com/watch?v=gSkJrZu2Zr8

GUMM – Arpeggio Ami7 na strunách E-A-d
https://www.youtube.com/watch?v=9Ox5gXpVmbk

GUMM – Arpeggio Dmi7 na strunách A-d-g
https://www.youtube.com/watch?v=lea1EMQdtRc

GUMM – Arpeggio Gmi7 na strunách d-g-h
https://www.youtube.com/watch?v=6B2zJ7ZjdWU

GUMM – Gitarové techniky – Legato – cvičenie
https://www.youtube.com/watch?v=ChZZ6VDk-ss

GUMM – Elektrické gitary – Hohner Revelation RTX custom Sivčák
https://www.youtube.com/watch?v=7LvMnokfQS4

GUMM – marianguitar demo song – Nashville NW-67C acoustic
https://www.youtube.com/watch?v=jYTMkxgxvEs

GUMM – Elektrické gitary – Ibanez RG-550 XH
https://www.youtube.com/watch?v=Mlso2WlNDFo

GUMM – marianguitar demo song – Nashville NW-37N acoustic
https://www.youtube.com/watch?v=HpOd4do9flY

GUMM – marianguitar demo song – Nashville NW-67N
https://www.youtube.com/watch?v=hKeOu8UOkPY

GUMM – marianguitar demo song – Marris GA-100S – Travel
https://www.youtube.com/watch?v=c_mdaQDejFc

GUMM – marianguitar demo song – Marris D-100 – Air samba
https://www.youtube.com/watch?v=pn9j9myPkUk

GUMM – marianguitar demo song – Marris SJ-1S  (D220M) – Acoustic Pop
https://www.youtube.com/watch?v=Tiw6kFA56BQ

GUMM – marianguitar demo song – Marris SJ-1S BK – Blues
https://www.youtube.com/watch?v=iOR7VXUvKPU

GUMM – marianguitar demo song – Marris D-220MSB – Prázdniny
https://www.youtube.com/watch?v=PvhNbE_91MA

GUMM – marianguitar demo song – LTD EC10 + VYPYR30 – Chocolade
https://www.youtube.com/watch?v=iw4217og7Bk

GUMM – marianguitar demo song – ENGL E530 and ESP LTD F-10 – Ticha noc
https://www.youtube.com/watch?v=4DLwuDk-MW8

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *