|

Vysvetlívky k akordovým hmatom

Schematické znázornenie hmatníku, strún a ostatných funkčných prvkov je zobrazené nižšie na obrázkoch – tak ako ho budeme používať v katalógu akordových značiek. Najhrubšia – najnižšie položená (basová) strunaE“ je zobrazená ako zhrubnutá vodorovná čiara. Ostatné vodorovné čiary (nad ňou) predstavujú postupne struny A – d – g – h – e. Pražce zobrazujú čiary zvislé. Medzi pražcami sa nachádzajú polohy (pozície).

Dohmaty prstov ľavej ruky sú zobrazené v čiernych krúžkoch, kde je číslo označujúce prstoklad akordu (1 – ukazovák ĽR, 2 – prostredník ĽR, 3 – prstenník ĽR, 4 – malíček ĽR). Zvislá čiara cez 5 – 6 strún predstavuje veľké barré (príklad D dur, Cmaj9), cez 2 – 4 struny malé barré (príklad C6). Môže sa vyskytnúť aj šikmé barre (príklad C7/5+).

Ak sú vedľa seba označené dve struny rovnakým číslom, môžeme to zahrať bez techniky barré – vankúšikom prstu (príklad Cmi maj7/6 na strunách „g – h“ prostredníkom ĽR,) alebo barré technikou (príklad Cmi maj7/6 na strunách „E – A“ ukazovákom ĽR, Cmaj9 na strunách „E – A“ tiež ukazovákom ĽR).

Struna, ktorá sa nemá zúčastniť na hmate (nehráme na ňu) je označená bielym krížikom v čiernom štvorci ( príklad C7/5+ na strune „E“, príklad C6 na strunách „E – A“). Prstoklady pre jeden typ akordu pod schémou číslované – označené (prstoklad 1, Prstoklad 2, atď…)

*
Linky na základné triedenie akordových hmatov:

Kvintakordy

https://mojagitara.com/hmaty-durovych-kvintakordov/

https://mojagitara.com/hmaty-molovych-kvintakordov/

https://mojagitara.com/hmaty-zvacsenych-kvintakordov/

https://mojagitara.com/hmaty-zmensenych-kvintakordov/

https://mojagitara.com/hmaty-alterovanych-kvintakordov/

https://mojagitara.com/hmaty-obohatenych-kvintakordov-typu-x6/

https://mojagitara.com/hmaty-obohatenych-kvintakordov-typu-xmi6/

https://mojagitara.com/hmaty-obohatenych-kvintakordov-typu-x2sus/

https://mojagitara.com/hmaty-obohatenych-kvintakordov-typu-x4sus/

*

Septakordy

https://mojagitara.com/hmaty-dominantnych-septakordov X7

https://mojagitara.com/hmaty-tvrdych-velkych-septakordov Xmaj7

https://mojagitara.com/hmaty-molovych-malych-septakordov Xmi7

https://mojagitara.com/hmaty-molovych-velkych-septakordov Xmimaj7

https://mojagitara.com/hmaty-zmensene-malych-septakordov Xmi7/5b

https://mojagitara.com/hmaty-zmensene-zmensenych-septakordov Xdim

https://mojagitara.com/hmaty-zvacsene-velkych-septakordovXmaj7/5+

https://mojagitara.com/hmaty-zvacsene-malych-alterovanych-septakordov X7/5+

https://mojagitara.com/hmaty-tvrdo-zmensene-malych-alterovanych-septakordov X7/5b

https://mojagitara.com/hmaty-septakordov-s-intervalovym-obohatenim X7/6

https://mojagitara.com/hmaty-septakordov-s-intervalovym-obohatenim X7/6sus

https://mojagitara.com/hmaty-septakordov-s-intervalovym-obohatenim X7/4sus

*

Nonové akordy

*
Undecimové akordy
*
Tercdecimové akordy

*

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *