|

Základy tvorby a určovania akordov – hmatník gitary

Akord vzniká súzvukom (najmenej) troch tónov. Tieto sú usporiadané podľa určitého poriadku – podľa určitých pravidiel. Pri rozbore intervalov sme si ukázali, že harmonický interval vznikne vtedy, ak zahráme dva tóny súčasne. Ak zahráme napr. tóny „e – g“ ide o harmonickú malú terciu. Ak tieto dva tony zahráme po sebe tak, že najskôr zaznie tón nižší (e) ide o melodickú vzostupnú malú terciu. Ak zahráme najskôr tón „g“ a potom „e“ ide o melodickú zostupnú malú terciu.
Ak teda zaznejú dva tóny súčasne ide o harmonický interval – dvojhlas. Obidva tóny (e – g) môžu byt súčasťou viacerých akordov. V akorde C dur (ceg ) tvorí ton „eterciu akordu a tón „gkvintu akordu. Tón „cje tónom základným – prima. V akorde E mol (Emi7 = e – g – h) tvorí „eprimu a „gterciu tohto akordu. A ešte jeden príklad: V akorde A mol 7 (Ami7 = ac1e1 – g1 ) tvorí „e1“ kvintu a „g1“ septimu akordu. Z týchto niekoľko príkladov je zrejmé že dva tóny ešte presne neurčujúharmonickú povahu“ sústavy tónov a tým ani „tóninu„. Až trojhlassúzvuk troch tónov súčasne (alebo po sebe ako melodický sled = arpéggio) je tou najmenšou súzvučnou jednotkou – útvarom, ktorý plne určuje harmonickú povahu tónov.

Viacej info sa dozviete tu: https://mojagitara.com/akordy/ alebo tu: http://www.marianguitar.com/_akordy.html

Najnižšou akordovou triedou sú trojzvuky – kvintakordy https://mojagitara.com/kvintakordy-trojzvuky/ kde poznáme 4 základné kvintakordy (durový, molový, zväčšený a zmenšený), obohatené kvintakordy jeden alterovaný kvintakord. Ďalšou dosť používanou triedou sú štvorzvuky – septakordy https://mojagitara.com/septakordy-stvorzvuky/ kde poznáme sedem základných typov, niekoľko obohatených a dva alterované septakordy. Potom nasledujú päťzvuky – nonové akordy https://mojagitara.com/nonove-akordy-patzvuky/ Týchto poznáme celkove 12 (diatonických nonových akordov), a 24 alterovaných nonových akordov, kde sa v praxi stretávame najčastejšie zo šiestimi typmi https://mojagitara.com/alterovane-nonove-akordy/. Niekedy sa používajú aj nonové obohatené s ktorých najpoužívanejšie nájdete tu: http://www.marianguitar.com/_obohatene-nonove-ak.html. Sú aj vyššie akordové triedy, šesťzvuky – undecimové akordy a sedemzvuky – tercdecimové akordy, ktoré ale na gitare nemajú veľmi použitie a o ktorých si bližšie povieme inokedy.

*

Stupnice a Akordy – cvičenia

*

Teraz si ukážeme niekoľko základných akordov, na ktorých si popíšeme ako ich hľadať a skladať do hmatov na hmatníku gitary. Základný tón (prima) je označená na hmatníku červenou farbou, tercia modrou a kvinta zelenou farbou. Kedže máme na gitare šesť strún, tak ak chceme hrať trojzvuky (kvintakordy) na 6-tich strunách, musíme niektoré tóny zdvojovať prípadne nachádzame opakovanie niektorého tónu (v rôznych výškach) aj 3x.

Základné otvorené formy akordov sú také akordy. ktoré pri svojej hre využívajú vyznenie jednej alebo viacerích prázdnych strún, tak napr. na obrázku nižšie hneď prvý z ľava (C dur), kde znie prázdna struna „g“ a „e1„. Tieto akordy sa väčšinou chytajú v nízkych polohách – pozíciách, zväčša sa ich tóny nachádzajú v prvej až štvrtej polohe, ostatne ako môžete vidieť na nižšie uvedených príkladoch. Pri tvorbe každého akordu na hmatníku gitary je potrebné splniť ešte jednu dôležitú vec a síce je to „chytateľnosť“ hmatu. Táto je daná anatómiou ľudskej ruky a tiež polohou, kde ho chceme hrať (šírka jednotlivých polôh sa smerom k vyšších pozíciám zmenšuje).

Na článku sa ešte pracuje 🙂

*

Základné (otvorené formy) – durové kvintakordy:

C dur

G dur

D dur

A dur

E dur

*

Základné (otvorené formy) – molové kvintakordy:

Ami

Emi

Dmi

Dominantné septakordy (DS, typ X7), základné (otvorené formy), prvý zľava, septakordy typu Xmaj7 (druhý z ľava) septakordy „dim“ (tretí z ľava) a septakordy typu Xmi7 (úplne vpravo):

*

Základné (otvorené formy) – tvrdých veľkých septakordov:

*

Základné (otvorené formy) – dominantných septakordov:

*

Základné (otvorené formy) – molových mäkkých septakordov:

*

Základné (otvorené formy) – zmenšene zmenšených ných septakordov:

 *

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *