| |

Základné cvičenia pre pravú ruku

Ide o súbor tých najjednoduchších cvičení pre pravú – brnkaciu ruku (PR), ktoré je možne cvičiť po prvotnom nacviku aj pri TV, tak im hovorim „ televízne cvičenia pravej ruky„. V nich cvičíme prvotné zvládnutie brnkunia nadol, brnknuta nahor, striedavé – alternatívne brnkanie a brnkanie „obstrunu, pričom ľavá – dohmatová ruka nie je použitá a brnkáme na prázdnych strunách.

Cvičenie PR – 1

Na začiatok budeme brnkať na prázdnych strunách E – A – d – g – h – e1 brnkátkom (plektrum) smerom nadol. Niekoľkokrát brnkneme na strunu E, potom na strunu A a postupne sa dostaneme až na strunu e1. Počet brnknutí nepočítame, snažíme sa brnkať pravidelne, presne a správnou technikou.

*

Štart – cvičenie PR – Brnknutie nadol

*

Cvičenie PR – 2

Pokračujeme brnkaním na prázdnych strunách smerom nahor ale v opačnom poradí: e1 – h – g – d – A – E. Opäť brnkáme postupne v určenom slede niekoľkokrát postupne od struny e1 a končíme na strune E.

*

Štart – cvičenie PR – Brnknutie nahor

*

Cvičenie PR – 3

Budeme brnkať striedavým (alternatívnym) brnkaním. Táto technika spočíva v tom, že brnknutie nadol strieda brnknutie nahor. (Alebo opačne začneme brnknutím nahor a striedame ho brnknutím nadol). Toto sa pravidelne opakuje.

Začneme brnknutím (úhoz) nadol, striedavo brnkáme (smer brnkania sa pravidelne strieda) na prázdnu strunu E. Postupne prechádzajme týmto spôsobom cez ostatné struny a skončíme na strune e1 (video ukážka nižšie). Potom začnime brnknutím nahor a začneme na strune e1 a prechádzame postupne cez všetky struny striedavým brnkaním až po najhrubšiu strunu „E“.

*
Štart – cvičenie PR – Alternativne – striedave brnkanie
*
*
Pre cvičenia PR 1 až 3 môžete využiť nižšie uvedené notovo – tabulatúrne cvičenia, kde si môžete precvičiť nielen brnkanie nahor – nadol a alternatívne brnkanie ale aj dĺžky nôt – ich určovanie a hranie. Uvádzam ich postupne pre každú strunu zvlášť od basovej struny „E“ po melodickú (tenkú) strunu „E1“:
*
Struna E:
Základné-cvičenia-v-TABoch_str_E
*
Struna A:
Základné-cvičenia-v-TABoch_str_A
*
Struna D:
Základné-cvičenia-v-TABoch_str_D
*
Struna G:
Základné-cvičenia-v-TABoch_str_G
*
Struna H:
Základné-cvičenia-v-TABoch_str_H
*
Struna E1:
Základné-cvičenia-v-TABoch_str_E1
*
Náhľad na spôsob striedavého – alternatívneho brnkania
*
*
*

Cvičenie PR – 4

Skúšajme brnkať brnkáktom (plektrum) striedavým brnkaním objednu strunu. Striedavo na strunách E – d, A – g, d – h, g – e1 (video ukážka nižšie). Potom tiež naopak. E1 – g, h – d, g – A, d – E. Každý sled na dvojici strún niekoľkokrát zopakujte.

*
Štart – cvičenie PR – Alternativne brnkanie „ob“ strunu
*
*
*

Cvičenie PR – 5

Skúsime techniku kedy budeme brnkať prstami pravej ruky – finger style. Palcom PR brnkneme na strune E smerom zhora nadolniekoľkokrát. Toto si vyskúšame aj na strunách A a tiež d. Potom vyskúšame postupne brnkanie na strunách g – h – e1 tak, že strunu g obsluhuje ukazovák PR, strunu h prostredník PR a strunu e1 prstenník PR. Pokiaľ pri palci PR smeroval pohyb brnknutia zhora nadol, pri týchto ostatných prstoch (aj v prípade využitia malíčka) brnkáme smerom zdola nahor, prsty PR akoby išli do dlane PR.

Prsty PR môžu alebo nemusia skončiť v rámci smeru brnknutia položením prstu na susednej strune (napr.: pri brnknutí palcom nadol na strune E môže skončiť prst dotykom o strunu A, na strune A dotykom o strunu d, na strune d dotykom na strune g. Naopak pri brnknutí ukazovákom PR na strunu g môže tento prst skončiť na strune d, brnknutím prostredníkom PR na strune h môže skončiť prst dotykom na strune g a obdobne brnknutie prstenníkom PR na strune e1 môže skončiť na strune h.

Ak sme zvládli toto, skúsime vybrnkávať akord E mol (Emi) na strunách E – g – h – e1 takto: na strunu E brnkneme palcom nadol. Vzápätí brnkneme prázdnu strunu g ukazovákom PR nahor, potom prázdnu strunu h prostredníkom PR nahor a nakoniec prázdnu strunu e1 prstenníkom PR tiež nahor. Skúsme striedať tento sled pravidelne, začnime pomaly. (schéma nižšie vľavo)

Ak to zvládneme, môžeme rýchlosť postupne zvyšovať. Niekedy je možné použiť aj malíček na brnkanie na strune e1. Pritom môžeme použiť ostatné prsty (okrem palca PR) na vybrnkávanie ostatných strún: prstenník PR – struna h, prostredník – struna g, ukazovák – struna d. Vo všeobecnosti používame brnknutie palcom nadol na strunách E, A, d. Ostatné struny sú logicky obsluhované tak, že každú strunu obsluhuje jeden prst PR. Dodržiavaním týchto pravidiel môžeme potom postupne vybrnkávať rôzne akordy.

*
Podľa obrázku vyššie v strede obdobne vybrnkávame akord Ami palcom PR na strune A a spodné tri struny rovnako ako predchádzajúci.
*

*

Nezabudnite na správne ostrihané nechty na ľavej ruke, aby ste mohli na hmatníku správne dohmatávať. V každom prípade dodržujete základy hry P a Ľ ruky uvedené na začiatku týchto cvičení.

https://mojagitara.com/zakladne-basic-cvicenia-pre-lr-a-pr/

Majte však na pamäti, že anatómia ruky každého z nás na hmatníku je iná a preto polohu dlane a prstov ľavej ruky ako aj uloženie pravej ruky na tele gitary si prispôsobte.

Linky na všetky základné cvičenia:

https://mojagitara.com/zakladne-cvicenia-pre-pravu-ruku/

https://mojagitara.com/zakladne-cvicenia-pre-lavu-ruku-lr-popis/

https://mojagitara.com/zakladne-cvicenia-1-az-4-pre-lavu-ruku/

https://mojagitara.com/zakladne-cvicenie-lr-5-10-popis/

https://mojagitara.com/zakladne-cvicenie-lr5/

https://mojagitara.com/zakladne-cvicenia-lr6/

https://mojagitara.com/zakladne-cvicenie-lr7/

https://mojagitara.com/zakladne-cvicenie-lr8/

https://mojagitara.com/zakladne-cvicenie-lr9/

https://mojagitara.com/zakladne-cvicenie-lr10/

https://mojagitara.com/zakladne-cviceniae-lr11/

https://mojagitara.com/zakladne-cvicenie-lr12/

https://mojagitara.com/zakladne-cvicenie-lr13/

https://mojagitara.com/zakladne-cvicenie-lr14/

https://mojagitara.com/zakladne-cvicenie-lr15/

https://mojagitara.com/zakladne-cvicenia-11-15-spolocne-video/

https://mojagitara.com/zakladne-cvicenie-lr16/

*

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *