|

Obraty základných intervalov

Obraty základných intervalov – je to dobrá pomôcka ako rýchlo určiť „paritnýinterval. Tak napr. ak je v dvojhlase malá tercia, tak obratom vznikne veľká sexta alebo ak je dvojhlas vedený vo veľkej sexte, tak paritný interval je malá tercia. Toto funguje pri všetkých základných intervaloch a je dobré si to zapamätať.

Obraty intervalov

Každý pôvodný interval je možné obrátiť a to prenesením spodného tónu o oktávu vyššie, napr. c – d na d – c1 alebo prenesením vrchného intervalu o oktávu nižšie, napr. d – c1 na c – d. Je dôležité uvedomiť si, že interval a jeho obrat vyplňujú vždy interval čistej oktávy!

Zapamätajme si, že z čistých intervalov vzniknú zasa len čisté intervaly, z malých vzniknú veľké a z veľkých malé. Napríklad z čistej primy vznikne čistá oktáva, z malej sekundy vznikne veľká septima a z veľkej tercie vznikne malá sexta a naopak. Aj nominálne (bližšžšie, menovité, menné) určenie intervalov sa pri obrate zmení:

Poznámka: Tak ako základné (pôvodné) intervaly obraty majú, tak rozššírené intervaly obraty nemajú! Nie je možžné doplniť ich do oktávy, lebo oktávu presahujú. Na základe prvého príkladu určte interval a vytvorte jeho obrat:

Podobné články

2 Comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *