|

Sólovanie na 4 (5) tónov – hmatník

Chcete začať hrať sóla, naučiť sa aspoň úplné základy? v tejto lekcii si ukážeme, ako použiť základnú schému pre sólovanie v durovej a v molovej tónine bez nejakej znalosti nôt alebo stupníc. Samozrejme, potom si popíšeme aj určenie týchto tónov.

Nebudem riešiť rytmiku sóla ale tóny (pre vyskúšanie úplne toho najprimitívnejšieho improvizovaného sóla). Ľavé horné indexy označujú interval v stupnici: 1 = základný tón (G), 2 = veľká sekunda, 3b = malá tercia, 3 = veľká tercia, 5 = čistá kvinta, 6 = veľká sexta, 7b = malá septima.


Sólo – LEAD GUITAR v durovej tónine G dur

Povedzme, že chcete sólovať do skladby  v tónine G (veselo, optimisticky). Prvé použiteľné tóny, ktoré k tomu môžeme použiť sa nachádzajú okolo tónu „G“ ako vidíte na obrázku nižšie:

 Vyskúšajte si to napríklad na sled akordov: / G / C / D / G /.

Na obrázku nižšie môžete vidieť príklad v dvoch rôznych výškach ( na strunách „h – e1“ a „A – d“), tóny od „G“ vzdialené o jednu oktávu sólovanie v dur = G dur:

Vyskúšajte si to v tej nižšej polohe, napríklad na sled akordov: / G / D / Emi / C /.

Ak by sme tieto tóny zoradili logicky na hmatník gitary, tak by sme toto mohli použiť ako určitú „riffovú zónu“ pre sólovanie v G dur s využitím tónov G – A – D – E:

Vyskúšajte si to, napríklad na sled akordov: / G / D / G / C /.

Ak by sme k predchádzajúcim tónom (g-a-d-e) pridali aj ďalší tón veľkú terciu (h), dostaneme prirodzenú hexatoniku, vhodnú na sólovanie v G dur (g-a-h-d-e). Na obrázku nižšie vidíte všetky tóny na všetkých strunách gitary, zoradené do „rifovej zóny„, ktorú môžete používať v G dur.
*
*
Vyskúšajte si to v tej nižšej polohe, napríklad na sled akordov: / G / C / Emi / D /.

Trochu teórie

Základný (BASIC – ROOTE) tón „G“ v našom príklade v durovej tónine, je obklopený vyššie uvedenými tromi ďalšími tónmi „A“, „D“, „E“. Tón „A“ je vzdialený od základného tónu „G“ dva poltóny (veľká sekunda nahor – alebo malá septima nadol), tón „E“ je vzdialený malú terciu nadol (alebo o veľkú sextu – ak by sme ho mali vo vyššej oktáve), tón „D“ je vzdialený od základného tónu „G“ o kvartu nadol (kvintu nahor – ak by sme ho mali vo vyššej oktáve). Či už sa jedná o smerovanie nahor alebo nadol, ide o tzv. obrátené intervaly – viď tému obraty základných intervalov. Na záver sme pridali do sóla aj veľkú terciu (tón „H„), ktorá je vzdialená od základného tónu „G“ 4 poltóny (nahor).

*

Sólo – LEAD GUITAR v molovej tónine Gmi

Teraz chcete sólovať do skladby  v tónine Gmi (molová) a hrať melancholickejšie. Prvé použiteľné tóny, ktoré k tomu môžeme použiť sa nachádzajú okolo tónu „G“ ako vidíte na obrázku nižšie (a ako vidíte, tieto tóny sa nachádzajú o tri poltóny vyššie – o tri pražce vyššie ako je označená predchádzajúca durová schéma):

Vyskúšajte si to napríklad na sled akordov: / Gmi / Cmi / D7 / Gmi /.

Na obrázku nižšie môžete vidieť (stredná výška je ohraničená) príklad v troch rôznych výškach (tóny od „G“ vzdialené o jednu a dve oktávy) – sólovanie v G mol = Gmi):

Vyskúšajte si to napríklad na sledy akordov: / Gmi / F / Gmi / D7 /.

Ak by sme k predchádzajúcim tónom (G-Bb-C-F) pridali aj ďalší tón čistú kvinu (D), dostaneme prirodzenú hexatoniku, vhodnú na sólovanie v G dur (g-a-h-d-e). Na obrázku nižšie vidíte všetky tóny na všetkých strunách gitary, zoradené do „rifovej zóny„, ktorú môžete používať v G dur.

Vyskúšajte si to napríklad na sled akordov: / Gmi / Cmi / D7 / Gmi / alebo / Gmi / F / Gmi / D7 /.

Trochu teórie

Základný (BASIC – ROOTE) tón „G“ v našom príklade v molovej tónine, je obklopený vyššie uvedenými tromi ďalšími tónmi „B“, „C“, „F“. Tón „B“ je vzdialený od základného tónu „G“ tri poltóny (malá tercia nahor – alebo veľká sexta nadol), tón „C“ je vzdialený čistú kvartu nahor (alebo o čistú kvintu – ak by sme ho mali v nižšej oktáve), tón „F“ je vzdialený od základného tónu „G“ o veľkú sekundu nadol (malú septimu nahor – ak by sme ho mali vo vyššej oktáve). Či už sa jedná o smerovanie nahor alebo nadol, ide o tzv. obrátené intervaly – viď tému obraty základných intervalov. Na záver sme pridali do sóla aj čistú kvintu (tón „D„), ktorá je vzdialená od základného tónu „G“ 7 poltónov nahor (resp. čistú kvartu = 5 poltónov nadol).


Odstup durovej a molovej tóniny

Na obrázku nižšie je ten istý  tón „G“ zobrazený na strunách melodické „E“ a „H“. Treba si uvedomiť, že základný tón ( v našom príklade „G„) nota, sa pri prechode z durovej na molovú tóninu (stupnicu) nachádza v opačných rohoch.

Okrem toho poloha rovnomennej durovej a molovej tóniny – v našom príklade G dur (= G) a G mol (= Gmi) sa nachádzajú o 3 políčka (3 poltóny = 3 pražce) vyššie – to je interval malej tercie). Postupujme po 1/2-tónoch: GG# (= 1/2 tón) G#A ( = 1/2 tón) AHb (= 1/2 tón) Zobrazené nižšie na strune melodické „E“.

Poznámka a rozšírenie: Na basovej strune „E“ je zobrazený ten istý sled s avšak inak označeným druhým prechodovým poltónom GAb (= 1/2 tón) AbA ( = 1/2 tón) AHb (= 1/2 tón). Jedná sa o ten istý sled tónov o dve oktávy nižšie:

Ako vidíte tóny „G“ a „Hb“ sú od seba vzdialené 3 poltóny.


Transpozícia tóniny (sóla)

Ak chceme hrať to isté ako sme si rozobrali v predchádzajúcom texte ale v tónine A (čo je o dva poltóny vyššie ako G), stačí celú schému / schémy posunúť o 2 poltóny (pražce) nahor, žiaden problém. Stále sa ale jedná o same shape = rovnaký tvar.

Na strunách „h“ – „e1“ v A dur:

V dvoch rôznych výškach, na strunách „h – e1“ aj „d – g“ v A dur:

Na strunách „h – e1“ v Ami (A mol):

*
V troch výškových variantoch, na strunách „h – e1„, „d – g„, „E – A“ v Ami (A mol):
*

 

Kompletný riff aj s označením jednotlivých polôh – Molová (bluesova) pentatonika od „A“:

 

*

Trochu teórie

Transpozícia ak ju chceme zvládnuť, si vyžaduje poznať chromatickú tónovú radu v odvodení pomocou krážikov aj béčiek. K tomuto účelu, kto má záujem, preštudujte si článok o chromatickej rade (stupnici) a naučte sa ktoré poltóny idú za sebou nahor aj nadol za pomoci použitia krížikov aj béčiek:

https://mojagitara.com/chromaticka-rada/

https://mojagitara.com/chromaticka-stupnica/


 

Na téme sa pracuje 🙂

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *