| | |

Cvičenie akordov – niekoľko tipov ako postupovať

WORKSHOP Viacerí, čo vás vediem pri vašom zdolávaní hry na gitaru. Mám tu pre vás niekoľko poznámok a rád k tomu:

Neučte sa chytať akordy mechanicky, „bifľovacím“ spôsobom systémom čo mi príde pod ruku. Je dobré, ak sa učíte hmatať akordy v určitých súvislostiach. Najpodstatnejšou vecou je to, že niektoré akordy sa medzi sebou prehadzujú (používajú v konkrétnej pesničke – tónine) častejšie ako iné. A práve preto sa učte najskôr hmaty týchto akordov. Jedna vec je naučiť sa chytiť konkrétny akord na hmatníku samostatne a druhá vec je vedieť tento (a vlastne každý naučený) akord pohotovo a rýchlo premeniť (pre-hmatnuť) na ďalší, ktorý v danej pesničke nasleduje. A to je už zložitejšie!

Je jasné, že vaše prvé hmaty budú čo naj-jednoduchšie, hrané jedným, dvomi či tromi prstami (Emi, Ami, atď). Ale keď už pôjdete trochu do hĺbky učte sa ich s rozumom a v určitých súvislostiach. Učte sa preto najskôr akordy navzájom prehadzovať v rámci KADENCIE. Kadenciu si môžete predstaviť ako rodinu. Sú to tie najbližšie akordy, ktoré prvotne patria k danej tónine. Uvediem príklad v tónine C dur:

Kadenciu tvoria tri základné akordy:

1/ T = TONIKA (vytvorená na I. stupni stupnice)
2/ S = SUBDOMINANTA (vytvorená na IV. stupni stupnice)
3/ D = DOMINANTA (vytvorená na V. stupni stupnice)

Tak napríklad tónina C dur má tieto kadenčné akordy: T = C dur, S = F dur, D = G dur a príslušné akordy (v uvedenom príklade na obrázku „tri v jednom“ nie sú jediné možné – možností je ďaleko viacej). Na obrázku „tri v jednom“ hráte jednotlivé hmaty tak ako vám ukazujú farby. Tak kde sa prekrývajú farby dve, tak je tón použitý v dvoch akordoch.

Kadencia C dur

Komplexný súbor tónin a k ním prislúchajucich kadencií nájdete na týchto linkách:

Kadencie po kvintách nahor v diatonickej durovej stupnici (ionska):

https://mojagitara.com/akordove-kadencie-po-kvintach-nahor-v-diatonickej-dur/

*

Kadencia G dur

Kadencia D dur

Kadencia A dur

Kadencia E dur

Kadencia H dur

Kadencia Fis dur

Kadencia Cis dur

*

Kadencie po kvartách nahor v diatonickej durovej stupnici (ionska):

https://mojagitara.com/akordove-kadencie-po-kvartach-nahor-v-diatonickej-dur/

Kadencie po kvintách nahor v diatonickej molovej (prípadne s durovou dominantou) stupnici (aiolska):

https://mojagitara.com/akordove-molove-kadencie-po-kvintach-krizikove/

Kadencie po kvartách nahor v diatonickej molovej (prípadne s durovou dominantou) stupnici (aiolska):

https://mojagitara.com/akordove-molove-kadencie-po-kvartach-beckove/

*

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *